Analiza współczynnika lokalizacji Florence'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 6083
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza współczynnika lokalizacji Florence'a - strona 1 Analiza współczynnika lokalizacji Florence'a - strona 2

Fragment notatki:


Magdalena Stec 16.11.2011
Przemysław Gniłka
Analiza współczynnika lokalizacji Florence'a Bazując na mierniku jakim jest liczba zatrudnionych zbadano stopień koncentracji przemysłu w ujęciu województw, dla następujących gałęzi (lub grup gałęzi) przemysłu: przemysł paliwowo-energetyczny, elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy, spożywczy. W pierwszej grupie gałęzi braliśmy pod uwagę przemysł paliw, energetyczny oraz węglowy. Ogółem przemysł paliwowo-energetyczny wykazuje się wysokim stopniem rozproszenia (Wlr = 0,24). Wartość ta wynika z tego, że jedynie w województwie podkarpackim udział zatrudnionych w tej grupie gałęzi jest znacznie wyższy niż udział zatrudnionych ogółem w przemyśle w tej jednostce terytorialnej w stosunku do ogółu zatrudnionych w przemyśle w skali kraju (Wi). Wpływ na wysokość współczynnika miały też, jednak w mniejszym stopniu województwa opolskie, mazowieckie, a także śląskie.
Bardzo niską wartość współczynnika (Wlr=0,11) ma przemysł elektromaszynowy. Ma on zatem niski stopień koncentracji. Wysoki stopień rozproszenia możemy utożsamiać z tym, że właściwie we wszystkich dużych ośrodkach miejskich istnieją zakłady przemysłowe należące do branż które ta gałąź obejmuje, a wiele zakładów zlokalizowanych jest tez w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju. Rozmieszczenie przemysłu elektromaszynowego wynika z dużej ilości różnorodnych produkowanych wyrobów. Wśród branż należących do tej gałęzi znajdują się m.in. przemysł maszynowy: obrabiarek (GOP), maszyn rolniczych (Strzelce Opolskie, Lublin), maszyn włókienniczych (Łódź); przemysł elektroniczny, elektrotechniczny i precyzyjny (Warszawa i przyległe ośrodki, Wrocław, Rzeszów, Tarnów); przemysł środków transportu (Poznań, Gliwice, Gdańsk, Wałbrzych); a także inne. W ujęciu województw, własność przemysłu elektromaszynowego, czyli jego koncentracja w okręgach przemysłowych i dużych ośrodkach miejskich, nie jest zauważalna.
Kolejną omawianą gałęzią przemysłu był przemysł chemiczny. Rozważanie lokalizacji tej gałęzi w układzie województw dało stosunkowo niski stopień koncentracji (Wlr=0,2). Podobnie jak w przypadku przemysłu elektromaszynowego wynika to z lokalizowania zakładów w dużych ośrodkach miejskich oraz w okręgach przemysłowych. Na wartość współczynnika duży wpływ mają województwa: małopolskie i kujawsko-pomorskie, w których zlokalizowane są duże zakłady produkujące nawozy azotowe, a także zakłady sody kalcynowej i kaustynowanej w Żninie i Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie), czy zakłady wydobycia siarki (woj. małopolskie).
Pośród badanych gałęzi przemysłu największą koncentrację wykazuje przemysł włókienniczy. Jest on skoncentrowany głównie w województwie łódzkim, a także w dolnośląskim. Są to tradycyjne ośrodki produkcji włókienniczej, istnieje w nich wiele zakładów przemysłu włókienniczego zatrudniających dużą liczbę osób (w obliczeniach bazowaliśmy na liczbie zatrudnionych). Przemysł wyrobów włókienniczych rozwija się też w innych częściach Polski, jednak udział zatrudnionych w tej gałęzi w pozostałych województwach (z wyjątkiem woj. śląskiego i lubuskiego) nie miał wpływu na wartość obliczonego współczynnika (Wlr=0,4) Odnośnie uzyskanej wartości możemy powiedzieć, że przemysł włókienniczy charakteryzuje się średnim stopniem rozproszenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz