Analiza rynku - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku - pojęcia  - strona 1 Analiza rynku - pojęcia  - strona 2 Analiza rynku - pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:


Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa.
Przedmiot analizy rynku: poprawnie zdefiniowany rynek.
Zakres analizy rynku:
jakościowej :
określenie rodzaju konsumentów oraz ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych;
wyodrębnienie segmentów rynku;
rozpoznanie kanałów rynku (sposobów docierania produktów do ostatecznych odbiorców);
rozpoznanie natężenia i struktury konkurencji,
ilościowej :
ustalenie wielkości i pojemności rynku;
dynamiki rynku;
cenowej struktury rynku;
przeciętnej rentowności działalności na danym rynku.
Wielkość i pojemność rynku Wielkość rynku: stan rynku w określonym momencie lub okresie czasu wyrażony liczbą konsumentów danego rodzaju produktów, a więc:
osób fizycznych;
gospodarstw domowych;
wytwórców produktów;
instytucji danego rodzaju;
użytkowników urządzeń.
Wielkość rynku daje więc ogólne wyobrażenie o jego potencjale popytowym, bez odniesienia do rozmiarów popytu.
Pojemność rynku: wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie na określonym rynku.
Pojemność rynku wyraża więc natężenie popytu.
Chłonność rynku względna łatwość lub trudność lokowania produktów na danym rynku:
duża chłonność - łatwość sprzedaży;
mała chłonność - duży wysiłek sprzedającego.
Analiza chłonności i badania stopnia natężenia potrzeb rynkowych w konfrontacji ze stopniem ich zaspokojenia.
Określenie chłonności polega na odpowiedzi na pytanie ile można sprzedać, jeśli:
wprowadzi się nowe lub zmodernizowane produkty;
dostosuje się asortyment do preferencji;
zapewni się lepszą dystrybucję;
dostosuje się ceny i warunki finansowe transakcji do możliwości nabywców;
zastosuje się informację rynkową i przekaz promocyjny, skutecznie oddziałujące na nabywców.
Dynamika rynku kierunek i intensywność dotychczasowych zmian ogólnych rozmiarów popytu lub sprzedaży w kolejnych okresach poprzedzających moment dokonywania analizy (dynamika dotychczasowa);
kierunek i intensywność prognozowanych zmian w  okresie objętym czasowym horyzontem planowania (dynamika przewidywana ).
Do pomiaru stosuje się wskaźniki statystyczne (wskaźnik dynamiki o podstawie stałej lub zmiennej).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz