Analiza przemysłowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 280
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza przemysłowa - omówienie - strona 1 Analiza przemysłowa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ANALIZA PRZEMYSŁOWA
Paradygmat S-Z-R analiza przem. opiera się na pewnej liczbie schematów trzy grupy cech
charakterystycznych : struktury (S), zachowanie się (Z), rezultaty (R ). Dwie szkoły
interpretacji SZR :
1. Strukturalistyczna- struktury przemysłu określają poziom rezultatów do osiągnięcia, a w
konsekwencji- wybory strategiczne, technologie, produkty i rynki. Przedsiębiorstwo w swych
wyborach jest silnie uzależnione od „sił rynkowych”. Joe Bain.
2. Behawiorystyczna- zależności są mniej deterministyczne. Przez strategie pro aktywne
przeds. usiłują zmienić struktury na ich korzyść, zwłaszcza aby uniemożliwić wejście nowych
konkurentów na rynek.
Bariery wejściowe na rynek składają się z łączących je elementów:
a.) *ekonomia skali produkcji
b.) *stopień zróżnicowania
c.) * protekcja ustawowa i reglamentacyjna
d.) * inwestycje wyjściowe
e.)* stopień koncentracji (niski sprzyja działaniom wspólnym przeds. w celach
defensywnych).
Teoretycy rynku dodają jeszcze :
a.)* ekonomia różnorodności i oszczędności wynikające z integracji różnych faz procesu
przetwarzania
b.) * koszty wycofania się w przypadku porażki
c.) * nieciągłość i progi krytyczne.
GRUPA STRATEGICZNA- przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele możliwych strategii
przemysłowych, kt. prowadzą do różnych nastawień. Wybór nastawienia powoduje wybór
strategii.
Rodzaje strategii podstawowych :
1. S. ilościowa i niskich kosztów oparta na efektach ekonomii skali produkcji
2. S. Zróżnicowania wyrobów - na popularności, jakości
3. S. Specjalizacji- zaspokajanie określonego rodzaju potrzeb, na realizację określonej misji.
Komentarz [TF1]: Zmienić st
WRAŻLIWOŚĆ NA ZMIANY - stopień, w kt. na strategię mają wpływ zmienne zewn.
związane z istotą przemysłu. Wpływ ten przejawia się w wynikach i konkurencyjności przeds.
Zależy od trzech cech:
1. *zmienność łączy się ze zmianami w przemyśle (char. ciągły, gwałtowny, silny lub słaby).
Przypisywane są technologii, popytowi, działaniom konkurentów
2. *złożoność (l. aktorów i wzajemne stosunki m. nimi. Im większa l. Tych aktorów i
wzajemnych sprzężeń, tym więcej przedsiębiorstw odczuwa trudności w kontrolowaniu
swego otoczenia, a tym bardziej tego oddziaływania na otoczenie)
3. *dostępność - zależy od rodz. i wysokości barier wejściowych. Można wyróżnić
przemysły zmienne, złożone i dostępne oraz ustabilizowane, proste i chronione. Większość
sytuacji rzeczywistych mieści się m. tymi dwoma skrajnymi przypadkami.
Przedsiębiorstwo powinno:
a) rozwijać zdolności obserwacji technologii i handlu w celu śledzenia zmian
b) przerwać współdziałanie lub ograniczyć jego zakres do uprzywilejowanych partnerów
bądź wyznaczyć bardziej precyzyjnie swoje pole strategiczne c) rozwinąć działania
protekcyjne (np. patenty)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz