Analiza luki strategicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza luki strategicznej - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: luka strategiczna, trzy rodzaje luki, luka niedoboru, zgodność trendów.

Analiza luki strategicznej
Analiza luki jest jedną z metod, za pomocą których bada się dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów oto­czenia i prognozowanych zmian w otoczeniu w przyszłości. Luka jest to miejsce niczym nic zapełnione, puste. W znaczeniu przenośnym oznacza brak, niedobór, niedostatek.
W TOiZ luka organizacyjna występuje co najmniej w trzech znaczeniach.
jako rozbieżność między oczekiwaniami praktyków na naukowe rozwiązania konkretnych problemów w organizacjach a tym, co może zaoferować teoria, i tym, czym się zajmuje nauka.
jako niedostosowanie aparatury pojęciowej w nauce organizacji i zarządzania oraz metod analizy i usprawniania orga­nizacji do rzeczywistych potrzeb.
jako rozbieżność między tempem wdrażania innowacji technicznych i innowacji organizacyjnych w sytuacji, gdy innowacje organizacyjne nie nadążają za innowacjami technicznymi.
W książce wprowadzamy pojęcie analizy luki strategicznej jako metody analizy i planowania strategicznego, w której dąży się do określenia poziomu i sposobów zniwelowania różnic między celami organizacji a oczekiwaniami otoczenia, z zamiarem zogniskowania strategii na analizie i zamknięciu luki. Analiza luki strategicznej daje odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
Jak będzie się zmieniać i jaki stan w wyznaczonym momencie osiągnie istotny dla organizacji proces w otoczeniu?
Jak będzie się zmieniać i jaki stan w określonym momencie osiągnie działalność organizacji odpowiadająca danemu procesowi w otoczeniu?
Mogą wystąpić trzy rodzaje luki miedzy trendem procesu zachodzą-
cego w otoczeniu a trendem odpowiadającego mu procesu wewnątrz organizacji
Zgodność, kiedy kierunki obu trendów są zbliżone lub identyczne,
luka nadmiaru, kiedy trend procesu wewnętrznego wzrasta szybciej niż trend procesu w otoczeniu
luka niedoboru, gdy trend procesu wewnętrznego wzrasta wolniej niż trend procesu w otoczeniu
W sytuacji zgodności trendów, gdy tempo wzrostu sprzedaży odniesione do danej organizacji jest takie samo jak tempo wzrostu rynku, firma będzie utrzymywała w okresie objętym prognozą, swój dotychczasowy
udział w rynku w wartościach bezwzględnych. Nie poprawi więc swojej
sytuacji wobec konkurentów. Przy dokonywaniu prognozy sprzedaży należy tu wyznaczyć punkt nasycenia rynku, powyżej którego sprzedaż nic
będzie już, rosnąć.
Sytuacja zgodności może oznaczać, że analizowana firma funkcjonuje na rynku w podobny sposób jak jej konkurenci: nie realizuje żadnej strategii odróżniającej ją od rywali. Może to również świadczyć o tym, że
Organizacja działa na rynku mało konkurencyjnym, co daje znaczne prawdopodobieństwo bezpiecznego przetrwania. Jednocześnie sytuacja taka
może grozić brakiem rozwoju i wypadnięciem z gry w momencie wzrostu


(…)

… jest pozornie korzystna, gdyż popyt na rynku rośnie szybciej niż sprzedaż w danej organizacji. W związku z, tym teoretycznie możliwy jest wzrost udziału w rynku. Może to jednak oznaczać, że przyczyny takiej sytuacji są poważniejsze niż tylko niedostosowanie poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie do oczekiwań na rynku. Być może, przyczyną spadku udziału w rynku jest niewłaściwy serwis, brak sieci dystrybucji lub niska jakość wyrobów. Dlatego trzeba zbadać stopień konkurencyjności wyrobów. Jeśli przy występowaniu luki niedoboru będziemy analizowali trendy dotyczące kosztów jednostkowych produkcji w określonym sektorze i okaże się, że koszty na jednostkę produkcji w badanym przedsiębiorstwie malały szybciej niż średnio w branży, będzie to sytuacja korzystna.
Analiza luki strategicznej jest często używana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz