analiza geologiczno inżynierska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza geologiczno inżynierska - omówienie - strona 1 analiza geologiczno inżynierska - omówienie - strona 2 analiza geologiczno inżynierska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Budownictwo Lądowe i Wodne
Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
Temat : Analiza geologiczno - inżynierska na podstawie wyników wierceń
Spis treści
Wstęp
Cel ćwiczenia
Charakterystyka terenu badań
Wizja lokalna
Morfologia i hydrografia terenu
Budowa geologiczna
Geologia
Hydrologia Analiza geologiczno-inżynierska
Załączniki Mapa lokalizacji badań Mapa lokalizacji wierceń geologicznych Wyniki wierceń geologiczno - inżynierskich
Przekrój geologiczno - inżynierski Objaśnienia symboli i znaki użyte na przekroju
Wstęp
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było wykonanie analizy geologiczno -inżynierskiej dla potrzeb projektowych (np. budynek mieszkalny) na podstawie trzech wierceń geologicznych o numerach 3, 4, 13 oraz wykonanie przekroju między odwiertami.
Charakterystyka terenu badań Wizja lokalna Badany teren położony jest we Wrocławiu na osiedlu Wojszyce, działka nr 323. Jest to teren zabudowany, mieszkalny. W pobliżu planowanej inwestycji nie znajdują się żadne zakłady przemysłowe. Działka jest uzbrojona w media (energia, woda, kanalizacja, gaz) Od strony posiada dogodny dojazd do centrum miasta. Na badanym terenie stwierdzono niekontrolowany nasyp który w znaczym stopniu obniza właściwości gruntu. Działka jest ogrodzona. Morfologia i hydrografia terenu
Badany teren jest płaski, nie występują żadne nasypy oraz wykopy. Deniwelacja terenu działki wynosi 0,30 m. Średnia wysokość terenu to 118 m n.p.m.
Teren działki jest wolny od cieków wodnych, nie jest podmokły. Znajduje się w odległości ok. 1km od rzeki Odry.
Budowa geologiczna Geologia
W terenie występują grunty zbudowane ze skał osadowych. Są to grunty nieskaliste mineralne niespoiste np. piasek drobny, piasek średni, pospółka i grunty spoiste np. pył. W terenie znajdują się również spore ilości gruntów ilastych np. glina zwykła, glina piaszczysta, ił. Warstwy występowania skał są dość nieregularne, wyklinowują się warstwy piasków, pyłów i iłu. Wierzchnią warstwę stanowi humus o miąższości 0,5m. Miąższość warstw jest nieregularna. Płytko pod powierzchnią terenu zalegają warstwy piasków.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz