Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

W danym materiale znajduje się analiza finansowa przedsiębiorstwa. W skład tej analizy wchodzi: ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie, analiza struktury majątkowej, analiza struktury kapitałów, ocena struktury kapitałowo - majątkowej, badanie płynności finansowej, ocena stopnia zadłużenia, poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu, analiza sprawności działania przedsiębiorstwa, analiza rentowności przedsiębiorstwa, rentowność sprzedaży, rentowność majątku, rentowność finansowa, wstępna analiza rachunku wyników

 
 
 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa  
 
 
 
spis treści
I. Wstępna analiza bilansu 3
1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiebiorstwie 3
a) Analiza struktury majątkowej 3
b) Analiza struktury kapitałów 5
II. Ocena struktury kapitałowo-majątkowej 6
III. Badanie płynności finansowej 7
IV. Ocena stopnia zadłużenia 11
1. Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa 11
2. Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu 12
V. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 13
VI. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 15
1. Rentowność sprzedaży 15
2. Rentowność majątku 16
3. Rentowność finansowa 16
VII. Wstępna analiza rachunku wyników 17
załączniki 18
Analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjno-odzieżowego
I. Wstępna analiza bilansu
1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiebiorstwie
 
a) Analiza struktury majątkowej
 
Analizując majątek przedsiębiorstwa obserwuje się pewne zmiany w strukturze podstawowych składników aktywów w pierwszym roku analizy majątek trwały stanowił ok. 66% całości aktywów, zaś ostatni rok przynosi spadek tego udziału do 48%. Podstawowymi składnikami majątku trwałego są rzeczowe składniki, które wahają się między 97-99% majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne stanowią nieznaczną grupę, w ostatnim roku badania obserwuje się nieznaczny ich wzrost; przedsiębiorstwo zapewne dokonało zakupu licencji, względnie oprogramowania komputerowego. Obserwuje się zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa; wzrost majątku trwałego (ok. 10%) jest wolniejszy niż majątku obrotowego (ok. 46%). Obserwuje się nieznaczny udział długoterminowych składników finansowych, przedsiębiorstwo nie prowadzi długoterminowych lokat kapitałowych.
Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze.
95 r. 96 r. 97 r.
x 100% 65,8% 55,9% 48,4%
x 100% 65,3% 55,5% 47,1%
x 100% 0,4% 0,2% 1,15%
x 100% 341% 44% 51,6%
x 100% 9,8% 22,4% 25,2%
x 100% 12,3% 15,2% 20,7%
x 100% 12% 6,4% 5,6%
 
Majątek obrotowy w pierwszym roku analizy stanowił przeszło 34% majątku i z roku na rok obserwuje się wzrost jego udziału w ostatnim roku, jego udział wynosi przeszło 50% majątku ogółem. W 1996 r. w strukturze majątku obrotowego dominowały należności i środki pieniężne (przeszło 12%), zapasy zaś niecałe 10%. Lata następne przynoszą niekorzystne zmiany gdyż obserwuje się wzrost udziału zapasów (25% w 1997 r.). Zaś należności przeszło 20%. W zakresie majątku obrotowego największą dynamikę wykazują należności przeszło 70% wzrostu i zapasy przeszło 40% wzrostu. Wzrost zapasów dotyczy zapewne głównie materiałów, jak należy się spodziewać wynika to nie ze zwiększenia ich rozmiarów, lecz raczej ze wzrostu cen. Zwiększenie stanu należności jest rezultatem prowadzonej polityki wydłużania okresu kredytowania odbiorców dla zwiększenia wielkości sprzedaży lub występujących powszechnie zatorów płatniczych.


(…)

…%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym x 100%
1995 r. 1996 r. 1997 r.
130% 146% 142%
 
Obliczone wskaźniki informują o zachowaniu reguł złotej zasady bilansowej. Majątek trwały w całości sfinansowany jest z funduszy własnych a ponadto znaczna ich część zabezpiecza stałe potrzeby w obrocie.
Wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego x 100%
1995 r. 1996 r. 1997 r.
42,6% 40,8% 60,6%
 
Kapitał krótkoterminowy nie pokrywa w pełni majątku obrotowego. Część środków obrotowych finansowana jest kapitałem własnym przedsiębiorstwa. Jednakże z roku na rok wzrasta stopień pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym aby w 1997 r. osiągnąć poziom ok. 60%
Kapitał obrotowy = Kapitał stały - majątek trwały
1995 r. 1996 r. 1997 r.
12223 18259 17959
Zadaniem kapitału…
… przedsiębiorstwa
1. Rentowność sprzedaży
 
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = 1996 r. 1997 r.
29% 16%
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = 1996 r. 1997 r.
8,9% 7,3%
Ponieważ zyskowność jest niższa przy wytwarzaniu wyrobów charaktery
ujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej sprzedaży, spadają dwa pokazane powyżej wskaźniki zachowując jednak zadowalającą wysokość.
 
2. Rentowność…
… zadłużenia przedsiębiorstwa przyczyniło się więc do szybszego zwrotu kapitału własnego.
 
VII. Wstępna analiza rachunku wyników
Wstępna analiza wyniku finansowego dokonana za pomocą odchyleń bezwzględnych (kol. 7) wskaźnik tempa wzrostu (kol. 8) oraz wskaźnik struktury (kol. 4 i 6) mogą by podstawą do wyprowadzenia następujących wniosków:
W ostatnim roku zysk netto przedsiębiorstwa wzrósł nominalnie o 1400…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz