Analiza elektroforetyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza elektroforetyczna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4. ANALIZA ELEKTROFORETYCZNA PRODUKTÓW TRAWIENIA HISTONU H1 PAPAINĄ
Sprawozdanie, wersja elektroniczna
Proszę nie kasować wprowadzonego tekstu i tabel, a jedynie uzupełnić sprawozdanie według podanych wskazówek. Proszę zmodyfikować nazwę pliku poprzez zastąpienie n - nazwiskami Oceny - wykonanie: opis: Ćwiczenie wykonane przez (nazwisko, e-mail)
Analiza aktywności papainy na podstawie analizy rozdziału elektroforetycznego SDS-PAGE
Poniżej należy przekopiować z programu QuantityOne otrzymany obraz żelu poliakrylamidowego z zaznaczonymi wartościami względnymi mas cząsteczkowych, wyznaczonymi dla poszczególnych białek.
Do tabeli wpisać dane uzyskane z analizy żelu SDS-PAGE przy użyciu programu QuantityOne Układ doświadczalny
obliczone masy cząsteczkowe [kDa]
H1
20 μl papainy + H1
10 μl papainy + H1
5 μl papainy + H1
2 μl papainy + H1
2 μl papainy + H1 + 10 μl MET
10 μl papainy + H1 + 10 μl NaCl
10 μl papainy + H1 + 10 μl HgCl2 2mg ml-1 10 μl papainy + H1 + 10 μl HgCl2 0,2mg ml-1 10 μl papainy + H1 + 10 μl HgCl2 0,02mg ml-1 10 μl papainy + H1 + 10 μl HgCl2 0,002mg ml-1 Wnioski (max 2 strony A4)
Na podstawie uzyskanych wyników omówić działanie papainy oraz wpływ stosowanych aktywatorów i inhibitorów. Należy odnieść się do danych literaturowych, w szczególności należy skorzystać z informacji dostępnych w Internecie. Omówić typ kinetyki papainy, specyficzność substratową, możliwe typy inhibicji.
Dostęp do baz danych można uzyskać rozpoczynając od stron:
http://www.expasy.ch/enzyme/3.4.22.2
http://www.uniprot.org/uniprot/P00784
http://www.brenda-enzymes.org/php/result_flat.php4?ecno=3.4.22.2
http://www.uniprot.org/uniprot/P02259
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz