analiza cech statystycznych - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 analiza cech statystycznych - test - strona 1  analiza cech statystycznych - test - strona 2  analiza cech statystycznych - test - strona 3

Fragment notatki:


http://www.matematyka.pl/24646.htm 1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze rowna zeru rowna jeden wartoscia ujemna wartoscia dodatnia zadna z powyzszych? 2. Wspolczynnik zmiennosci to wiarancja miara tendencji centralnej absolutna miara dyspersji wzgledna miara dyspersji czy zadna z powyzszych? 3. Wariancja nigdy nie może być:  a-dodatnia b równa zero c  mniejsza od odchylenia standardowego d  ujemna e zadna z odpowiedzi 4. Jeśli współczynnik regresji w równaniu Y=a0 +a1X jest dodatni to: a Wzrostowi X towarzyszy spadek Y b Wzrostowi X towarzyszy wzrost Y C A i B jest prawidłowe d żadna z odpowiedzi 5.Regresja to a)obliczanie mediany  b) szacpowanie miar asymetrii  c)badanie dynamiki kształtowania zmiennych  d) badanie rozkładu empirycznego cechy  e)inna 6. czy 0.48 to silna korelacja-  SREDNIA 7. Relacje między zespołowym indeksem produkcji według formuły Paaschego i  Laspeyeresa bada sie za pomoca: 1 indeksu fischera 2 indywidualnych indeksow produkcji i cen 3 równosci Bortkowicza 4 zadna z powyzszych odpowiedzi nie jsjest prawdziwa 8. regresja nazywamy: a. obliczanie mediany b. szacowanie miar asymetrii c.  badanie dynamiki ksztaltowania sie cech zmiennych d. badanie rozkladu  empirycznego cechy  e. inna odpowiedz 9. w celu odpowiedzi na pytanie czy istnieje w polsce zaleznosc liniowa  stochastyczna typu wspolwystepowania miedzy wykszalceniem rodzicow a edukacja  ich dzieci, jakie miary syntetyczne nalozaloby obliczyc i jakich cech by one  dotyczyly--  korelacja, cecha-wykształcenie 10. Odchylkenie standardowe równa sie 4,92. prosze zinterpretowac wynik? Srednie  to 11.19.  Średnia wynosi 11.19, zaś odchylenie od tej wartości to średnio 4,92.  czym  dalej od średnie tym większa równomierność rozkładu wartości Im większa wartość odchylenia standardowego tym bardziej obserwowane  wielkości oddalone są od średniej. Im mniejsza wartość, tym bardziej są  skupione wokół średniej. 11. srednia aryt= 2500 wariancja = 360000 mediana=4500 j jaki byl typowy przedzial płacowy?? typowy przedział płacowy 1900-3100 Rozkład empiryczny płac był asymetryczny lewostronnie, ponieważ mediana  była większa od średniej... 12. Liczba wykorzystanych przez 17 dni urlopu wynosi: 13 20 8 6 9 0 8 6 14 7 2 10  3 6 5 4 3. Oblicz sla analizowanej cechy pozyc miary przecitne i na ich postawie  ocen zroznicowanie liczby wyk dni urlopu mediana 6, średnia 6,411 a dominanta tez 6. masz 17 liczb to uporrządkuj je i  9 liczba jest medianą. Kwartyle wiesz jak policzyć? Q1= (17+1)/4 Q2 = (17+1)  x 3/4 13.  z opisowej analizy empirycznego rozkłądu emerytut na litwie wiadomo że:  połowa emerytów otrzymała świadczenie miesięczne poniżej 80 litów, odchylenie  ćwiartkowe emerytur oszacowano na 20 litów, 25% emerytów otrzymuje  świadczenia miesięczne nie niższe od 110 litów. Ile w tej sytuacji wynosi 

(…)

…, 25% emerytów otrzymuje
świadczenia miesięczne nie niższe od 110 litów. Ile w tej sytuacji wynosi
oszacowany współczynnik asymetrii dla empirycznego rozkłądu emerytur:
a)-0,5, b)0,7 c)0,5 d)-0,7
odp. c
Q1 to 70, Q3=110 ; As= (110-80)-(80-70): (110-80)+(80-70) ; As= (30-10 ):
(30+10)= 20:40 = 0,5
28. statystyka to
a opisowa miara zbiorowosci generalnej
b opisowa miara proby
c skumulowany rozklad…
… 59.7%
d 12.4%
e inna odpowiedź ?
q1= 1.3
mediana = 8.6%
Q3 - 18.9
liczysz q = (q3-q1)/2
a potem współczynnik zmienności = Q/mediane
34. Pewne przedsiębiorstwo geodezyjne przyjęło do pracy następująca liczbę
pracownikow w pierwszym półroczu ost.roku styczeń-3 luty-2 marzec-4
kwiecień-2 maj-6 czerwiec nic.
A) wyznaczyć średnia arytmetyczna , medialne, dominację oraz obszar zmienności
badanej cechy
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz