Elementy statystyki i demografii-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy statystyki i demografii-pytania - strona 1 Elementy statystyki i demografii-pytania - strona 2 Elementy statystyki i demografii-pytania - strona 3

Fragment notatki:

http://www.matematyka.pl/24646.htm
1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze
rowna zeru
rowna jeden
wartoscia ujemna
wartoscia dodatnia
zadna z powyzszych?
2. Wspolczynnik zmiennosci to
wiarancja
miara tendencji centralnej
absolutna miara dyspersji
wzgledna miara dyspersji
czy zadna z powyzszych?
3. Wariancja nigdy nie może być:
a-dodatnia
b równa zero
c mniejsza od odchylenia standardowego
d ujemna
e zadna z odpowiedzi
4. Jeśli współczynnik regresji w równaniu Y=a0 +a1X jest dodatni to:
a Wzrostowi X towarzyszy spadek Y
b Wzrostowi X towarzyszy wzrost Y
C A i B jest prawidłowe
d żadna z odpowiedzi
5.Regresja to
a)obliczanie mediany
b) szacpowanie miar asymetrii
c)badanie dynamiki kształtowania zmiennych
d) badanie rozkładu empirycznego cechy
e)inna
6. czy 0.48 to silna korelacja- SREDNIA
7. Relacje między zespołowym indeksem produkcji według formuły Paaschego i
Laspeyeresa bada sie za pomoca:
1 indeksu fischera
2 indywidualnych indeksow produkcji i cen
3 równosci Bortkowicza
4 zadna z powyzszych odpowiedzi nie jsjest prawdziwa
8. regresja nazywamy: a. obliczanie mediany b. szacowanie miar asymetrii c.
badanie dynamiki ksztaltowania sie cech zmiennych d. badanie rozkladu
empirycznego cechy e. inna odpowiedz
9. w celu odpowiedzi na pytanie czy istnieje w polsce zaleznosc liniowa
stochastyczna typu wspolwystepowania miedzy wykszalceniem rodzicow a edukacja
ich dzieci, jakie miary syntetyczne nalozaloby obliczyc i jakich cech by one
dotyczyly-- korelacja, cecha-wykształcenie
10. Odchylkenie standardowe równa sie 4,92. prosze zinterpretowac wynik? Srednie
to 11.19.
Średnia wynosi 11.19, zaś odchylenie od tej wartości to średnio 4,92. czym
dalej od średnie tym większa równomierność rozkładu wartości
Im większa wartość odchylenia standardowego tym bardziej obserwowane
wielkości oddalone są od średniej. Im mniejsza wartość, tym bardziej są
skupione wokół średniej.
11. srednia aryt= 2500
wariancja = 360000
mediana=4500 j
jaki byl typowy przedzial płacowy??
typowy przedział płacowy 1900-3100
Rozkład empiryczny płac był asymetryczny lewostronnie, ponieważ mediana
była większa od średniej...
12. Liczba wykorzystanych przez 17 dni urlopu wynosi: 13 20 8 6 9 0 8 6 14 7 2 10
3 6 5 4 3. Oblicz sla analizowanej cechy pozyc miary przecitne i na ich postawie
ocen zroznicowanie liczby wyk dni urlopu
mediana 6, średnia 6,411 a dominanta tez 6. masz 17 liczb to uporrządkuj je i
9 liczba jest medianą. Kwartyle wiesz jak policzyć? Q1= (17+1)/4 Q2 = (17+1)
x 3/4
13. z opisowej analizy empirycznego rozkłądu emerytut na litwie wiadomo że:
połowa emerytów otrzymała świadczenie miesięczne poniżej 80 litów, odchylenie
ćwiartkowe emerytur oszacowano na 20 litów, 25% emerytów otrzymuje
świadczenia miesięczne nie niższe od 110 litów. Ile w tej sytuacji wynosi
oszacowany współczynnik asymetrii dla empirycznego rozkłądu emerytur:
a)-0,5, b)0,7 c)0,5 d)-0,7
Q1 to 70, Q3=110,
As= (110-80)-(80-70): (110-80)+(80-70)
As= (30-10 ): (30+10)= 20:40 = 0,5
14.

(…)

… 59.7%
d 12.4%
e inna odpowiedź ?
q1= 1.3
mediana = 8.6%
Q3 - 18.9
liczysz q = (q3-q1)/2
a potem współczynnik zmienności = Q/mediane
34. Pewne przedsiębiorstwo geodezyjne przyjęło do pracy następująca liczbę
pracownikow w pierwszym półroczu ost.roku styczeń-3 luty-2 marzec-4
kwiecień-2 maj-6 czerwiec nic.
A) wyznaczyć średnia arytmetyczna , medialne, dominację oraz obszar zmienności
badanej cechy
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz