Aminoglikozydy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aminoglikozydy - omówienie - strona 1 Aminoglikozydy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Aminoglikozydy
Ze względu na ich potencjalną toksyczność powinny być zarezerwowane do stosowania szpitalnego.
Poznanie mechanizmów działania przeciwbakteryjnego i toksyczności wpływa na bardziej bezpieczne ich stosowanie.
wykazują synergizm działania z antybiotykami β-laktamowymi i właśnie w skojarzeniu powinny być stosowane. Zbudowane są z aminocukru i aminocyklitolu.
Pierwsza zastosowana - streptomycyna - izolowana z hodowli Streptomyces griseus (1944r)
Aminoglikozydy
Gentamycyna
Amikacyna
Tobramycyna
Netymycyna
Neomycyna
Sisomycyna
Dibekacyna
Isepamycyna
Streptomycyna
Spektinomycyna
Mechanizm działania
Hamują translację poprzez wiązanie z małą podjednostką rybosomu 30S. Powodują zaburzenia sekwencji aminokwasów lub zakończenie procesu translacji. Antybiotyki te działają również na błonę komórkową co w sumie doprowadza do śmierci komórki.
Działają tylko na bakterie tlenowe:
Pałeczki Gram-ujemne
Ziarniaki Gram-dodatnie
Prątki gruźlicy
Mechanizm oporności
Oporność na aminoglikozydy spowodowana jest najczęściej:
Wytwarzaniem enzymów (aminoglikozydazy-transferazy) - powodują modyfikację cząsteczki tych leków
Zmianą w miejscu wiązania antybiotyku (oporność rybosomalna) - uniemozliwienie lub utrudnienie w wiązaniu antybiotyku
Obniżenie lub inaktywacja mechanizmów czynnego transportu.
HLAR (ang. high-level aminoglycoside resistance) - szczepy enterokoków opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów.
HLAR
Enterokoki są naturalnie oporne na niskie stężenia aminoglikozydów. Związane jest to ze słaba przepuszczalnością bakteryjnych osłon komórkowych dla cząsteczek antybiotyku i uniemożliwia stosowanie tych leków w monoterapii. Skuteczne w leczeniu jest natomiast zastosowanie terapii skojarzonej aminoglikozydu z penicylinami lub glikopeptydami, pod warunkiem wrażliwości in vitro na te grupy antybiotyków. Połączenie wykazuje działanie synergistyczne i umożliwia osiągniecie efektu bakteriobójczego. Badanie lekowraliwosci enterokoków powinno uwzględniać oznaczenie poziomu oporności na antybiotyki aminoglikozydowe, bowiem wystąpienie wysokiego poziomu oporności na aminoglikozydy oznacza nabycie oporności (fenotyp HLAR) i wyklucza zastosowanie terapii skojarzonej aminoglikozydu z penicylinami lub glikopeptydami. Działania niepożądane
Ototoksyczność - uszkodzenie komórek receptorowych VIII nerwu czaszkowego, może dotyczyć ślimaka lub błędnika. Odstawienie leku w bardzo wczesnej fazie może umożliwić powrót do ich funkcji, ale kliniczna utrata słuchu jest z reguły nieodwracalna.


(…)

… do ich funkcji, ale kliniczna utrata słuchu jest z reguły nieodwracalna.
Neferotoksyczność - objawowe uszkodzenie nerek. Pierwszy objaw, to wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w moczu. Pierwsze objawy o znaczeniu klinicznym, to wzrost poziomu kreatyniny i zmniejszenie przesączania kłębuszkowego.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz