Aktywność strategiczna małych i średnich firm - Biznes

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywność strategiczna małych i średnich firm - Biznes - strona 1 Aktywność strategiczna małych i średnich firm - Biznes - strona 2 Aktywność strategiczna małych i średnich firm - Biznes - strona 3

Fragment notatki:

  Aktywność strategiczna małych i średnich firm   1. Wstęp   Świat jest na początku drogi do integracji gospodarczej na skalę globalną. Proces ten choć długotrwały jest już rozpoczęty, a jego oddziaływanie w postaci liberalizacji gospodarczej, integracji Unii Europejskiej i jej poszerzenia o nowe kraje takie jak Polska odczuwamy coraz wyraźniej. Proces ten może spowolnić swój bieg ze względu na trudne do przewidzenia makroekonomiczne zdarzenia, których rozpatrywanie w niniejszym opracowaniu nie byłoby zasadne, jednakże kierunek długofalowych zmian wydaje się być przesądzony. Jeżeli zgodzimy się z powyższymi stwierdzeniami, to istotnym poruszenia problemem, w wybranym przez autorów obszarze krajowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), będzie poziom ich przygotowania do integracji z Unią Europejską. Wejście Polski do UE zaplanowane jest już na rok 2003., powinno więc być uwzględnione w strategicznych planach przedsiębiorstw. Warto jednak zastanowić się głębiej nad poziomem i determinantami aktywności strategicznej firm sektora MSP.   2. Charakterystyka sektora MSP   Sektor MSP to najliczniejszy sektor przedsiębiorstw w Polsce jak również w innych krajach. Stanowi on od 90% ogółu zarejestrowanych przedsiębiorstw w UE do 99,7% wszystkich zarejestrowanych firm w naszym kraju w 1998 r. [Kowalska, Mniszak, s. 19] Jednocześnie jest to sektor bardzo zróżnicowany, należą do niego przedsiębiorstwa:         produkcyjne, handlowe, usługowe, mieszane,         reprezentujące wiele branż,         zatrudniające od 1 do 250 osób, a czasem zalicza się do MSP firmy zatrudniające do 500 osób; tak jest np. na Słowacji czy w USA [Dankova, s. 681]
        posiadające osobowość prawną oraz takie które tej osobowości nie posiadają,         eksporterzy, importerzy, inni,         rzemieślnicy oraz przedstawiciele small businessu opartego na nowoczesnych technologiach,         oparte na różnych podstawach prawnych oraz w różny sposób opodatkowane. Zróżnicowanie wewnątrz zbioru przedsiębiorstw sektora MSP zdeterminowane jest między innymi przez różnorodność celów prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców, W przypadku MSP najczęściej można zaobserwować jedność własności i zarządzania, gdyż właściciele sami kierują własnymi firmami, pełnią funkcję menedżerów. Oznacza to, iż strategiczne cele właścicieli utożsamiane są ze strategicznymi celami firmy. Dla potrzeb dalszej analizy autorzy chcieliby wprowadzić podział MSP również według celów prowadzenia biznesu na dwie grupy, w każdej z nich przedstawiając kilka przykładów:

(…)

… liberalizacji gospodarki światowej i procesu integracji europejskiej. Omówione zostało pojęcie, znaczenie oraz czynniki determinujące aktywność strategiczną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.   8. Przypisy   1 Potwierdzają to badania J. Strużyny i D. Ormana [Strużyna, Orman, s.225-238] oraz badania przeprowadzone przez pracowników naszej Katedry pod kierownictwem prof. J.Czupiała w 1999 r. - jedynie…
… prawny, podatkowy, sprawozdawczy,         certyfikaty jakościowe, atesty itp.,         zaufanie do partnera gospodarczego,         umiejętności menedżerskie przedsiębiorców,         styl zarządzania, kultura organizacyjna,         infrastruktura komunikacyjna, techniczna i informacyjna. Powyższe czynniki mogą być stymulantami lub destymulantami aktywności strategicznej przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz