Agrometeorologia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agrometeorologia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Cele agrometeorologii-podstawowym zadaniem agrometeorologii jest badanie związków pomiędzy oddziaływaniem czynników meteorologicznych a wzrostem, rozwojem oraz plonowaniem roślin uprawnych. Bada wpływ pogody i klimatu na rolnictwo. Jej zadaniem jest wyprowadzenie zależności pomiedzy zjawiskami meteorologicznymi a wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin w czasie i przestrzeni w zależności od potrzeb wybiera się informacje ze zbiorów klimatologicznych. AGROKLIMAT -Agrometeorologia bada wpływ pogody i klimatu na rolnictwo zwłaszcza na wzrost rozwój i plonowanie roślin. Podstawowym jej zadaniem jest badanie związków między oddziaływaniem czynników meteorologicznych meteorologicznych wzrostem, rozwojem oraz plonowaniem roślin uprawnych. Bezpośrednie oddziaływanie energi słonecznej, tem wilgotności powietrza, wiatru, opadu na nadziemną część rośliny występuje na tle całokształtu warunków środowiska. Możliwości stosowania określonych rodzajów techniki rolniczej i ochrony roślin są ściśle związane z warunkami meteorologicznym BONITACJA ROLNICZA-wynika z oceny warunków przyrodniczych decydujących decydujących przydatności konkretnego obiektu albo regionu do uzyskania określonych wielkości plonów danych roślin. Bonitacja jest bardzo ważna w przypadku wprowadzania do płodozmianu nowych gatunków. Wielkość i jakość plonów wynika ze współdziałania wszystkich czynników środowiska (rodzaj gleby, jej wilgotność wilgotność struktura, rzeźba terenu, nawożenie mineralne, organiczne, zabiegi uprawowe i ochrona roślin).
WSKAŹNIKI AGROKLIMATYCZNE-istnieje konieczność oceny jednoczesnego oddziaływania warunków wodnych cieplnych i energetycznych na obszarze kraju w zadanych przedziałach czasu. Do oceny warunków przeciętych przyjęto wartości występujące na połowie powierzchni Polski. Do ocen zróżnicowania czynnika wodnego agroklimatu wykorzystano rozkłady wielkości klimatycznych bilansów wodnych. Czynnik cieplny charakteryzują sumy aktywnych tem(powyżej 10C), energetyczny- sumy przychodu energi słonecznej w postaci promieniowania całkowitego. Wyodrębniono też wskaźniki okresu od początku maja do końca czerwca. W tym czasie mamy do czynienia z intensywnym wzrostem i rozwojem wszelakich roślin. Do najbardziej zmiennych elemętów klimatu w europie środkowej należą opady i parowanie BAZA NAUKOWA AGROKLIMATOLOGI-wskład agroklimatologi wchodzi klimatologia, gleboznawstwo i ukształtowanie terenu, uprawa roli i roślin, ekonomika rolnictwa. WALORYZACJA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W POLSCE-obejmuje bonitacje glebową, rzeźby terenu, stosunków wilgotnościowych wilgotnościowych gleby oraz ocenę warunków agroklimatycznych opracowaną przez pracowników IUNG w Puławach. Jej podstawę stanowi zależność między warunkami klimatycznymi a plonowaniem roślin uprawnych. WARUNKI AGROKLIMATYCZNE NA NIEWIELKIM OBSZARZE

(…)

… OBSZARZE-niezbędne są bardziej szczegółowe informacje jak np. warunki pełnego nasycenia wodą gleby pod koniec zimy, termin ogrzania się gleby do określonej tem , daty początku i końca okresu wegetacji oraz występowania tem optymalnych, rolniczoklimatyczne bilanse wodne w krytycznych okresach i inne.
Prognozy agrometeorologiczne- Używa się ich do planowania robót zniwnych,sianokosów,przy organizowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz