Adolescencja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adolescencja - strona 1 Adolescencja - strona 2 Adolescencja - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII - „Psychologia Rozwojowa w zarysie - od niemowlęctwa do dorosłości”
– Ann Birch, Tony Malim
6. Adolescencja i dorosłość
Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś umieć:
1.
Określić i omówić zarówno fizyczne, jak i psychiczne zmiany, które dokonują się w okresie
dorastania.
2.
Ocenić rozmaite punkty widzenia na temat czynników, które wpływają na rozwój w tym okresie.
3.
Omówić badania nad adolescencją, szczególnie te, które dotyczą wpływu grupy rówieśniczej.
6.1. Adolescencja
Niedługo po ukończeniu 10 roku życia człowiek dojrzewa seksualnie, przez co staje się możliwa prokreacja.
Okres ten określa się mianem pubertacji (puberty). Chociaż najbardziej oczywiste oznaki rozwoju w okresie
pubertacji mają charakter zmian fizycznych, zmiany rozwojowe dotyczą również sfery poznawczej, interakcji
społecznych, emocji oraz świadomości „ja”.
Adolescencja jest dłuższym okresem niż pubertacja — definiuje się ją jako okres, który trwa od początku
pubertacji aż do okresu dorosłości.
Tradycyjnie uważa się adolescencję za czas konfliktów i zaburzeń. G. Stanley Hall, który był pionierem
naukowego badania adolescencji, określił ten okres jako czas „burzy i naporu”, jak również istotnych zmian
fizycznych,
psychicznych
oraz
emocjonalnych,
Obecnie
wielu
psychologów
klinicznych
oraz
psychoanalityków w dalszym ciągu opisuje adolescencję jako okres psychicznych zaburzeń, chociaż niektóre
najświeższe badania pokazują, że stopień tych zaburzeń bywał przeceniany (Conger, 1977).
Zmiany fizyczne w okresie adolescencji
Podczas pubertacji przysadka, która znajduje się u podstawy mózgu, wydziela hormony oddziałujące na
jajniki u kobiet i jądra u mężczyzn oraz korę nadnerczy u obu płci. W przypadku mężczyzn możliwość
prokreacji zależy od produkcji męskich komórek rozrodczych, która rozpoczyna się zazwyczaj między 12 i 15
rokiem życia. U kobiet pierwsza miesiączka, występująca zazwyczaj między 11 i 14 rokiem życia świadczy o
uwalnianiu komórek jajowych. Niektóre zmiany, zachodzące w okresie pubertacji określa się jako
pierwszorzędne zmiany płciowe: w przypadku kobiet owulacji towarzyszy powiększenie pochwy, łechtaczki,
macicy, natomiast u mężczyzn gdy rozpoczyna się produkcja spermy, powiększeniu ulega penis i jądra.
Oprócz pierwszorzędnych zmian płciowych zachodzą również drugorzędne zmiany płciowe. Chodzi tu o
pojawienie się u obu płci owłosienia łonowego oraz o zmiany kształtu i proporcji różnych części ciała. W
przypadku kobiet powiększeniu ulegają piersi, natomiast u mężczyzn obniżeniu ulega głos oraz pojawia się
zarost na twarzy. U obu płci obserwuje się specyficzny skok rozwojowy (the „growth spurt”) — istotny i
szybki przyrost wysokości. Ów przyrost u chłopców zaczyna się zazwyczaj dwa lata później i trwa dłużej niż u
dziewcząt.
Późne i wczesne dojrzewanie
Jak już powiedziano wcześniej, wiek, w którym rozpoczyna się okres pubertacji nie jest stały. Wczesne lub
późne dojrzewanie wydaje się mieć niewielkie konsekwencje psychiczne w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz