Administracja w absolutyzmie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja w absolutyzmie - strona 1 Administracja w absolutyzmie - strona 2

Fragment notatki:


Granice działalności administracyjnej Od XIX w., w związku z poddaniem administracji rządom prawa, granice działalności administracyjnej określały dwie nowe zasady: Zasada legalności (praworządności) - polega na związaniu administracji prawem - próby wprowadzenia tej zasady pojęto już w schyłkowej fazie monarchii absolutnej , a dopiero XIX w. wprowadził wymóg zgodności aktów administracyjnych z ustawami oraz stojące na straży tej zgodności sądownictwo administracyjne Zasada odpowiedzialności za wyrządzone szkody - zasada ta pojawiła się również w XIX w. i dotyczyła szkód wyrządzonych obywatelom zarówno przez urzędników jak i przez państwo w związku z wykonywaniem jej funkcji.
W monarchii absolutnej nie było mowy o tego typu odpowiedzialności, dopiero francuska doktryna rewolucyjna uznała, że obowiązek odszkodowawczy nie tylko gwarantuje lepszą ochronę interesów obywateli, lecz także wpływa korzystnie na sprawność funkcjonowania samego aparatu administracyjnego. Charakterystyka monarchii absolutnej Monarchia to ustrój polityczny lub forma rządów gdzie suwerenem jest jeden człowiek zwany monarchą. Monarcha sprawuje władzę zazwyczaj dożywotnio, jego funkcja jest zwykle dziedziczna a stanowisko nieusuwalne.
Monarchia absolutna charakteryzowała się: Skupieniem w jednym ręku pełni władzy
Utożsamieniem osoby monarchy z najwyższym organem państwa
Władca absolutny był jednocześnie najwyższym ustawodawcą, wykonawcą praw i sędzią
Podległy królowi aparat administracyjny spełniał rolę w utrwaleniu i zabezpieczeniu jego nieograniczonej władzy Król nie podlegał żadnym prawom poza boskimi i nie był też przed nikim odpowiedzialny
Król mógł kontrolować wszystkie dziedziny życia, w trosce o poddanych mógł decydować co jest dobre a co nie, gdyż był organem wszechwładnym
Działania administracji państwa były działaniami całkowicie uznaniowymi - poddani nie mieli nic do powiedzenia
Wydawane przez monarchę normy prawa administracyjnego wiązały tylko poddanych, nie wiążąc aparatu administracyjnego
Pojawił się aparat państwowy - kasta urzędnicza- na zasadach biurokratyzmu wykonywanie pracy w administracji zarezerwowane dla zawodowych urzędników
W administracji funkcjonuje zasada resortowości, hierarchicznego podporządkowania i kolegialności
Monarcha absolutny starał się podporządkować sobie religię obowiązującą w swoim państwie
Cechy światłego absolutyzmu W drugiej połowie XVIII w. ukształtował się w Austrii i Prusach ustrój nazwany absolutyzmem oświeconym.
Pod wpływem idei Oświecenia władcy niemieccy wprowadzili wiele postępowych zmian:


(…)

… w Austrii podporządkowywały całokształt życia religijnego państwu, wprowadzając cenzurę kazań, kontrolę nauczania w seminariach duchownych, politykę kasaty klasztorów i majątków zakonnych a nawet ingerencję w dziedzinę kultu religijnego.
Przeprowadzane na wielką skalę reformy administracji doprowadziły w konsekwencji do narodzin państwa policyjnego, krępującego wolność osobistą jednostki, bezbronnej wobec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz