ADHD

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ADHD - strona 1 ADHD - strona 2 ADHD - strona 3

Fragment notatki:


ADHD. ADHD I ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE TO NIE SĄ ZABURZENIA EMOCJONALNE! ONE (ZABURZENIA POZNAWCZE) MOGĄ POWODOWAĆ ZABURZENIA EMOCJONALNE. W DRUGĄ STRONĘ - ZABURZENIA EMOCJONALNE MOGĄ TEŻ WPŁYWAĆ NA ZABURZENIA POZNAWCZE. ZABURZENIA POZNAWCZE ZABURZENIA EMOCJONALNE Zaburzenia rozwojowe określane mianem ADHD znane są od 145 lat. Zespół ten, nazywany także nadpobudliwością lub hiperaktywnością psychoruchową charakteryzuje się trudnościami wpływającymi na skuteczność tworzenia i realizowania zachowań nastawionych na wykonanie zadania. U podłoża leżą deficyty wewnętrznych systemów informacji, zasad i motywacji.
Dotyczy dość licznej grupy osób (3 - 9% dzieci w wieku szkolnym; niektóre badania pokazują, że nawet 16,1%). ADHD przekracza granice kulturowe, narodowościowe, a nawet granice wieku. Z badanej przez Berkleya w latach siedemdziesiątych 158 osobowej grupie dzieci, aż 2/3 cierpiało na to zaburzenie po przekroczeniu 20 roku życia, a wiele osób nie spełniających już klinicznych kryteriów ADHD nadal miało problemy z przystosowaniem się w szkole, pracy czy innych sytuacjach społecznych.
Symptomy zespołu:
Problemy z kontrolowaniem impulsów (impulsywność)
Problemy ze skupieniem uwagi
Kontrolowanie czynności ruchowych (nadpobudliwość)
ADHD nie jest zaburzeniem uwagi jako takiej. Spowodowane jest ono raczej nieprawidłowym rozwojem obwodów neuronalnych, odpowiedzialnych za hamowanie i samokontrolę. Brak samokontroli prowadzi do upośledzenia innych ważnych funkcji mózgu, zasadniczych dla procesów uwagi, w tym także zdolności do rezygnacji z natychmiastowej gratyfikacji na rzecz nagrody otrzymanej później.
Wskaźniki wg ICD-10. Definicja WHO koncentruje się tylko na rozpoznaniu hperaktywności i w rozpoznaniu tym muszą wystąpić wszystkie trzy typy objawów (nadmierna pobudliwość i impulsywność oraz zaburzenia koncentracji uwagi). Definicja APA pozwala wyodrębnić podtypy:
Typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi
Typ z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej i problemami z uwagą
Typ mieszany
Wskaźniki syndromu ADHD (DSM-IV)
NIEUWAGA
Nie koncentruje się na szczegółach, jest roztargniony, popełnia błędy
Ma trudności z koncentracją na zadaniu lub zabawie przez dłuższy czas (chyba, że jest to aktywność podjęta spontanicznie)
Sprawia wrażenie jakby nie słuchał tego, co się do niego mówi
Niedokładnie wypełnia polecenia, nie kończy prac i zadań szkolnych
Ma kłopoty z organizacją pracy
Unika, nie lubi lub niechętnie podejmuje zadania wymagające długotrwałego wysiłku umysłowego
Gubi rzeczy potrzebne do zajęć lub zadań
Łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych


(…)

… potrzebnych do tego kroków. Pozwalają one sterować zachowaniem dzięki tworzeniu poszczególnych ogniw etapów w coraz dłuższe łańcuchy czynności.
Mocne strony:
Są często inteligentne i kreatywne - mają niezwykłe, oryginalne pomysły, rozwinięta jest też w nich zdolność kombinatoryki
Mają wiele problemów związanych z relacjami interpersonalnymi, nie są jednak pamiętliwe, zdają się szybko zapominać o doznanych…
… wymogów). Etiologia:
Późniejsze dojrzewanie OUN
Uwarunkowania genetyczne
Nieprawidłowe funkcjonowanie neuromediatorów
Czynniki związane z nieprawidłową więzią matka - dziecko
Z zaburzeniem tym związane są:
Kora przedczołowa
Część móżdżku
Co najmniej dwa spośród pięciu skupisk neuronów, znajdujących się w głębi mózgu (tzw. zwojów). Potwierdzeniem tego faktu zdają się być też badania Castellanosa i Rapporta, które wykazały, że dwa jądra ogoniaste i gałka blada oraz część móżdżku są u dzieci z ADHD mniejsze niż u zdrowych.
Badania te są istotne, bo:
Przez obszary mózgu, które u dzieci z ADHD są mniej rozwinięte, regulowane są procesy uwagi (prawa kora przedczołowa odpowiedzialna jest za koncentrację)
Rozwój samoświadomości i poczucie czasu
Jądro ogoniaste i gałka blada uczestniczą w wyłączaniu…
… nie tylko by uświadomić sobie wpływ czasu, ale także by uruchomić zachowania nastawione na realizację zaplanowanego celu, tylko wtedy możliwa jest bowiem:
Refleksja nad zdarzeniami przeszłymi
Wybieganie myślami w przód
Przygotowanie się do działania
Umiejętność naśladowania zachowania innych osób (szczególnie tych nowych oraz bardziej skomplikowanych np. wielozmysłowego ich poznania)
Internalizację monologu. Ważnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz