ZZL.pdf

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZZL.pdf - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1
Zagadnienia:
pojęcia: funkcja personalna, zasoby ludzkie, zarządzanie zasobami ludzkimi
ewolucja funkcji personalnej
Kluczowe pojęcia:
funkcja personalna, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi ( tzw. szkoła zasobowa)
Ewolucja funkcji personalnej
Trendy rozwojowe w obszarze funkcji personalnej:
- biurokracja- do lat 60-tych XX w
- Instytucjonalizacja- lata 60-te XX w
- Humanizacja- lata 70-te XX w
- Ekonomizacja- lata 80-te XX w
- Przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej- przełom lat 80 i 90-tych XX w
- Tworzenie wartości- przełom XX/XXI w
Organizacja funkcji personalnej
Etapy rozwoju funkcji personalnej:
1. Płynne określenie zadań personalnych
2. Instytucjonalizacja FP
3. Restrukturyzacja FP
Typowe rozwiązanie organizacyjne:
1. Brak komórki personalnej lub obsługa administracyjna
2. Model funkcjonalny, dywizjonalny, zintegrowany
3. Organizacja projektowa, centrum tworzenia wartości, outsourcing
Role specjalistów/ działu ds. zzl w organizacji
„ Model wartości działu HR” Urlicha i Brackbanka
Dział HR przyczynia się do sukcesu organizacji, jeśli wnosi wartość dla interesariuszy zewnętrznych i
wewnętrznych.
Role specjalistów/ działu HR:
- Strategiczny partner
- Ekspert funkcjonalny
- Deweloper kapitału ludzkiego
- Rzecznik pracowników
- Lider HR
Wykład 2
Strategiczny i kulturowy kontekst zzl
Pojęcie strategii, Integrowanie strategii personalnej i ogólnej, budowanie strategii personalnej. Rodzaje
strategii personalnych
Pojęci kultury organizacyjnej (KO) i klimatu, zawartość i funkcje KO, znaczenie siły i zróżnicowania KO
Różnorodność ujęcia strategii
Strategia ZZL jako permanentnie odnawiający się proces odnoszący się do tworzenia i wykorzystania kapitału
ludzkiego w sposób prowadzący do generowania wartości dla organizacji i osiągania przezeń przewagi
konkurencyjnej.
Problem Strategiczny?
Integrowanie strategii personalnej ze strategia firmy
Strategia firmy
1. Jaką prowadzimy działalność?
2. Dokąd zmierzamy i jakie chcemy osiągnąć cel(e) ?
3. Jakie są nasze mocne i słabe strony?
4. Jakie są nasze szanse i zagrożenia?
5. Jakie są główne problemy strategiczne?
6. Jakie są kluczowe czynniki (determinanty) sukcesu firmy?
Strategia zzl
1. Jakich pracowników potrzebujemy ?
2.Jaki rodzaj struktury jest nam potrzebny?
3. W jakim stopniu dotyczą one zasobów ludzkich ?
4. Jakie to stwarza możliwości rozwoju i motywowanie pracowników ? Jakie zagrożenia wynikają z deficytów
kompetencji ?
5. W jakim stopniu dotyczą one zasobów ludzkich i ich organizacji?
6. W jakim stopniu sukces ten zależy od jakości ZL, motywacji, zaangażowania? Jak stymulować wysoką
efektywność pracy ?
Strategie ZZL (personalna)
Elementy strategii ZZL:
- Misja ZZL
- Analiza mocnych i słabych stron zasobów ludzkich oraz rozwiązań w zakresie ZZL
- Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu funkcji personalnej
- cele strategiczne ZZl
- program działań
- zasady monitorowania
Strategie ZZL
- ofensywna (dynamiczny wzrost)
- defensywne (stabilizacja)
- Ilościowe (przywództwo ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz