Zwracanie czyjejś uwagi, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwracanie czyjejś uwagi, omówienie - strona 1 Zwracanie czyjejś uwagi, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

atakuj ich stanowiska, ale patrz, co jest za nim. Gdy druga strona określa swoje stanowisko, nie akceptuj go ani nie odrzucaj. Traktuj je jako jeden z możliwych warian­tów. Szukaj interesów, leżących u jego podstaw, określ zasady, które odzwierciedla. Pomyśl, jak można by je udoskonalić. Załóżmy, że reprezentujesz strajkujący związek zawodo­wy nauczycieli. Chcecie uzyskać podwyżkę wynagrodzeń i przyjęcie zasady, że jedynym kryterium decydującym o zwolnieniach będzie staż pracy. Rada szkolna zapropono­wała po 1000 dolarów i utrzymanie w swoich rękach decyzji o zwolnieniach. Rozważ ich propozycję z punktu widzenia interesów, leżących u jej podstaw: „Jakie pozycje budżetu muszą ulec zmianie, jeżeli podwyżka wyniosłaby więcej niż po 1000 dolarów? Dlaczego odczuwacie potrzebę zacho­wania całkowitej kontroli nad zwolnieniami?" Załóż, że każde zajmowane przez nich stanowisko jest naprawdę próbą odzwierciedlenia ważnych dla nich kwestii. Traktuj ich stanowisko jako jedną z możliwości i postaraj się obiektywnie sprawdzić, w jakim stopniu służy ono interesom każdej ze stron lub jak może być udoskonalone, aby służyło tym interesom: „W jakim stopniu podwyżka ta doprowadzi do tego, iż pensje nauczycieli porównywalne będą z innymi wynagrodzeniami w okolicy, co zapewni, że uczniowie będą mieli wysoko kwalifikowanych nauczycieli? W jaki sposób możesz zapewnić nauczycielom, że procedura oceny przy zwolnieniach będzie uczciwa i sprawiedliwa? Wierzymy, że ty osobiście będziesz sprawiedliwy, ale co będzie, jeżeli odejdziesz? Jak możemy pozostawić kwestie naszego utrzy­mania i losu naszych rodzin potencjalnie arbitralnym de­cyzjom?" Wyszukaj i przedyskutuj zasady leżące u podstaw sta­nowiska drugiej strony: „Dlaczego waszym zdaniem 1000 dolarów to uczciwa podwyżka? Czy oparta jest ona na tym, ile płacą inne szkoły albo ile zarabiają ludzie o podobnych kwalifikacjach? Którzy nauczyciele powinni być waszym zdaniem zwalniani pierwsi — ci o najmniejszym doświad­czeniu czy ci o największym, którzy mają oczywiście naj­wyższe zarobki?" Aby skierować ich uwagę na udoskonalenie dyskutowa­nego wariantu, rozważ razem z nimi konsekwencje hipote­tycznej możliwości przyjęcia ich stanowiska. W roku 1970 prawnik amerykański przeprowadzał wywiad z prezyden­tem Egiptu Naserem na temat konfliktu arabsko-izrael-skiego. Zapytał Nasera: Co ma według was zrobić Golda Meir? Wycofać się! — odpowiedział Naser. Wycofać się? — zapytał prawnik. Wycofać się z każdego cala arabskiego terytorium! Bez umowy? Nie otrzymując nic w zamian? — zapytał niedowierzająco Amerykanin. Nic. To nasza ziemia. Ona musi przyrzec, że wycofa się. — odpowiedział Naser. A co stałoby się z Goldą Meir, gdyby jutro rano pojawiła się w izraelskim radiu i telewizji i powiedziała:

(…)

… okupowanego od 1967 r. — Synaju, strefy Gazy, Zachodniego Brzegu, Jerozolimy, Wzgórz Go-lan. I chciałabym, abyście wiedzieli, że Arabowie nie złożyli nam w związku z tym jakiegokolwiek zobowiązania." — za­pytał Amerykanin.
— O tak, ona miałaby kłopoty u siebie! — odrzekł Naser, wybuchając śmiechem.
Zrozumienie, jak nierealistyczną propozycję Egipt składał Izraelowi, być może przyczyniło się do tego, że Naser…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz