Związki aromatyczne - węglowodory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki aromatyczne - węglowodory  - strona 1 Związki aromatyczne - węglowodory  - strona 2 Związki aromatyczne - węglowodory  - strona 3

Fragment notatki:


    ZWI Ą ZKI AROMATYCZNE    W ę glowodory aromatyczne    1.  Budowa benzenu              2.Trwało ść  pier ś cienia benzenowego                        3.  Kryteria aromatyczno ś ci (reguła Hückla)                                                  4.  Przykłady wielopier ś cieniowych w ę glowodorów aromatycznych                                                                             5.  Aromatyczne zwi ą zki heterocykliczne                                                     6.  Struktury zwi ą zków heterocyklicznych                                                           7.  Nazwy pochodnych benzenu                                                                 8.  Izomeria dipodstawionych pochodnych benzenu               9.  Nazewnictwo dipodstawionych pochodnych benzenu i zwi ą zków  heterocyklicznych                                    SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W ZWI Ą ZKACH AROMATYCZNYCH      1.  Mechanizm podstawienia w cz ą steczce benzenu              2.  Mechanizm chlorowania benzenu                          3.  Bromowanie, nitrowanie i sulfonowanie benzenu            4.  Alkilowanie benzenu; reakcja Friedela-Craftsa               WPŁYW SKIEROWUJ Ą CY PODSTAWNIKÓW PODSTAWNIKÓW W REAKCJI  PODSTAWIENIA ELEKTROFILOWEGO    Efekt indukcyjny i rezonansowy      1.  Wpływ grupy nitrowej            2.  Wpływ grupy metoksylowej                        3.  Wpływ atomów chlorowca            4.  Wpływ podstawników alkilowych                    5.  PODSUMOWANIE; wpływ skierowuj ą cy podstawników                                                                                  SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W CZ Ą STECZCE NAFTALENU          Bromowanie i sulfonowanie naftalenu                                          SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W ZWI Ą ZKACH  HETEROAROMATYCZNYCH                                                  Substytucja elektrofilowa w cz ą steczce pirydyny                                                                          OGRANICZENIA W REAKCJACH SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWYCH              Planowanie syntez zwi

(…)

… aromatycznych
Wpływ podstawnika fenylowego na reaktywność alkanów i alkenów
UTLENIANIE ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH
HYDROGENACJA ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW
AROMATYCZNYCH (WWA)

… ZWIĄZKI AROMATYCZNE
Węglowodory aromatyczne
1. Budowa benzenu
2.Trwałość pierścienia benzenowego
3. Kryteria aromatyczności (reguła Hückla)
4. Przykłady wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
5. Aromatyczne związki heterocykliczne
6. Struktury związków heterocyklicznych
7. Nazwy pochodnych benzenu
8. Izomeria dipodstawionych pochodnych benzenu
9. Nazewnictwo dipodstawionych pochodnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz