Związki aromatyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki aromatyczne - omówienie  - strona 1 Związki aromatyczne - omówienie  - strona 2 Związki aromatyczne - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ZWIĄZKI AROMATYCZNE
Węglowodory aromatyczne
1. Budowa benzenu
2.Trwałość pierścienia benzenowego
3. Kryteria aromatyczności (reguła Hückla)
4. Przykłady wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
5. Aromatyczne związki heterocykliczne
6. Struktury związków heterocyklicznych
7. Nazwy pochodnych benzenu
8. Izomeria dipodstawionych pochodnych benzenu
9. Nazewnictwo dipodstawionych pochodnych benzenu i związków
heterocyklicznych
SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W ZWIĄZKACH AROMATYCZNYCH
1. Mechanizm podstawienia w cząsteczce benzenu
2. Mechanizm chlorowania benzenu
3. Bromowanie, nitrowanie i sulfonowanie benzenu
4. Alkilowanie benzenu; reakcja Friedela-Craftsa
WPŁYW SKIEROWUJĄCY PODSTAWNIKÓW PODSTAWNIKÓW W REAKCJI
PODSTAWIENIA ELEKTROFILOWEGO
Efekt indukcyjny i rezonansowy
1. Wpływ grupy nitrowej
2. Wpływ grupy metoksylowej
3. Wpływ atomów chlorowca
4. Wpływ podstawników alkilowych
5. PODSUMOWANIE; wpływ skierowujący podstawników
SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W CZĄSTECZCE NAFTALENU
Bromowanie i sulfonowanie naftalenu
SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA W ZWIĄZKACH
HETEROAROMATYCZNYCH
Substytucja elektrofilowa w cząsteczce pirydyny
OGRANICZENIA W REAKCJACH SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWYCH
Planowanie syntez związków aromatycznych
Wpływ podstawnika fenylowego na reaktywność alkanów i alkenów
UTLENIANIE ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH
HYDROGENACJA ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW
AROMATYCZNYCH (WWA)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz