Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące - wykład - strona 1 Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące - wykład - strona 2 Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Żużle syntetyczne pokrywająco-rafinujące
Zasadniczym celem zastosowania żużli pokrywająco-rafinujących dla brązów aluminiowych jest:
ograniczenie procesu utleniania się wsadu metalowego podczas jego nagrzewania,
odizolowanie stopionego metalu od atmosfery pieca,
maksymalna absorpcja (rozpuszczanie i wiązanie) wtrąceń tlenków oraz gazów,
podwyższenie własności stopów i odlewów, a także zmniejszenie strat bezzwrotnych.
Do najczęściej zalecanych żużli syntetycznych stosowanych przy topieniu brązów aluminiowych należy:
preparat o nazwie handlowej ..Kupral 1" o składzie:
Na3AIF6 - 54,3%
NaF - 22,8%
CaF2 - 18,1%
SiO2 - 4,8%,
oraz żużel o składzie:
CaF2- 2 części masy,
AIF3 • 3NaF - 2 części masy,
NaCI - 1 część masy, z tym ze zamiast AIF3 • 3NaF można stosować
AIF3 • 3KF (fluoroglinian potasowy).
Sposób stosowania żużla jest analogiczny do podanego przy omawianiu brązów cynowych, tj. żużel bardzo czysty, suchy i wymieszany wprowadza się w połowie na tzw. zimny wsad, a resztę wprowadza się na powierzchnie metalu po stopieniu się pierwszych partii wsadu metalowego, przy całkowitej ilości żużla wynoszącej 0,5-1,5% masy wsadu. Ilość żużla w podanym zakresie uzależniona jest od stopnia zanieczyszczenia wsadu metalowego. Z kolei przegrzewa się metal do temperatury wyższej o około 50°C od temperatury odlewania i przystępuje do procesu rafinacji.
Można tu zaznaczyć, ze w przypadku, gdy metal jest dobrze chroniony przez warstwę żużla, nawet wyższe niż podano przegrzanie kąpieli nie wpływa ujemnie na właściwości mechaniczne brązów aluminiowych.
Topienie i zabiegi związane z przygotowaniem ciekłego stopu
Do podgrzanego pieca lub tygla załadować wsad metalowy, najpierw gąski, a po ich stopieniu złom własny, w ilości nie przekraczającej 50% całkowitej masy wsadu metalowego. Po załadowaniu gąsek, na zimny jeszcze wsad metalowy wprowadza się połowę przewidzianej ilości żużla syntetycznego. Resztę żużla dodaje się bezpośrednio po stopieniu pierwszej porcji wsadu. Całkowita ilość wprowadzonego żużla powinna wynosić 0,5-1,5% masy wsadu metalowego.
Rafinacja
Do rafinacji brązów aluminiowych zalecane są różne substancje, najczęściej w kraju stosuje się azot, preparat ,,RM1", a rzadziej mieszaninę azotu z chlorem lub C2Cle.
Przed przystąpieniem do rafinacji należy usunąć żużel z powierzchni kąpieli. W przypadku rafinacji metalu azotem kąpiel można dodatkowo pokryć cienką warstw^

(…)

… przebiega wolno.
Odlewy można wyjmować z form w temperaturze czerwonego żaru ok. 700°C bez niekorzystnego wpływu na własności stopów i chropowatość powierzchni odlewów. Na ogół im szybciej chłodzi się odlewy w zakresie temperatury 700-500°C, tym wyższe uzyskuje się własności mechaniczne odlewów.
Zastosowanie brązów aluminiowych
Odlewy z brązów aluminiowych (BA93, BA1032, BA1044), ze względu na wysokie własności mechaniczne i chemiczne, przeznaczone są na silnie obciążone części maszyn, silników, śrub okrętowych oraz osprzętu i aparatury narażonej na korozje i ścieranie, przy równoczesnym obciążeniu mechanicznym. Odlewy z tych stopów znalazły zastosowanie w przemyśle komunikacyjnym, okrętowym, chemicznym.

… 0,5-1,5% masy wsadu metalowego.
Rafinacja
Do rafinacji brązów aluminiowych zalecane są różne substancje, najczęściej w kraju stosuje się azot, preparat ,,RM1", a rzadziej mieszaninę azotu z chlorem lub C2Cle.
Przed przystąpieniem do rafinacji należy usunąć żużel z powierzchni kąpieli. W przypadku rafinacji metalu azotem kąpiel można dodatkowo pokryć cienką warstw^ wyprażonego węgla drzewnego. Czas…
… się w głąb metalu pod zanurzakiem. llość rafinatora niezbędną do procesu rafinacji wynosi 0,1-0,2% masy wsadu. Po zakończeniu rafinacji należy odczekać 5-10 minut na wypłyniecie zgarów i gazów porafinacyjnych, które usuwa się z powierzchni metalu. Zaleca się, aby w okresie odczekiwania chronić powierzchnie kąpieli warstwą węgla drzewnego.
Odtlenianie
Poprawność użycia terminu ,,odtlenianie" w stosunku…
… BA1032,
1120-1180°C dla brązu BA1044.
W przypadku odlewania do form metalowych, temperatura formy powinna wynosić 200-250°C.
Formy zalewa się spokojnym, ciągłym, niezawirowanym i nierozpryskującym się strumieniem metalu, doprowadzonym zazwyczaj od dołu do wnęki formy. Jakiekolwiek zaburzenie strumienia metalu zapełniającego formę powoduje wzrost zażużlenia i może również spowodować powstanie niespawu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz