Źródła prawa procesowego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3829
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa procesowego. - strona 1

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA PROCESOWEGO Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 Część I - Proces, Postępowanie nieprocesowe, Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia akt

Część II - postępowanie zabezpieczające

Część III- postępowanie egzekucyjne

Część IV - mpc

Część V- sąd polubowny Ustawa z 28.07.2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Regulamin urzędowania sądów powszechnych z 23.02.2007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.06.1999 w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003

Rozporządzenia wykonawcze m.in. dotyczące wzorów urzędowych formularzy oraz pewnych kwestii szczegółowych, głównie z zakresu postępowania nieprocesowego i egzekucyjnego

Art. 242- 265 kp

Ustawa o KRS z 1997

Ustawa z 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz