Źródła prawa konsularnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa konsularnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2008-04-24
Prawo konsularne
Źródła prawa konsularnego
Źródła prawa konsularnego
1.
Proces kodyfikacji prawa konsularnego
2.
Umowy międzynarodowe
3.
Akty prawa wewnętrznego
4.
Wzajemny stosunek różnego rodzaju norm
2
1
2008-04-24
Proces kodyfikacji

Postępowy rozwój prawa międzynarodowego

Kodyfikacja prawa międzynarodowego

Prawo dyplomatyczne przed 1961 r.

Prawo zwyczajowe
Prawo konsularne przed 1963 r.


Dwustronne umowy międzynarodowe
3
Proces kodyfikacji
Pierwsze próby kodyfikacji


Instytut Prawa Międzynarodowego:
Lozanna (1888); Hamburg (1891); Genewa (1892)
Wenecja (1896): projekt regulaminu w sprawie immunitetów
konsularnych
Liga Narodów
VI Konf. Panamerykańska w Hawanie (1928)


konwencja o urzędnikach konsularnych
Kodeks Bustamante
4
2
2008-04-24
Proces kodyfikacji
Działalność ONZ:


Komisja Prawa Międzynarodowego (1949)

1955 (VII Sesja): Jaroslav Żourka
Prawo zwyczajowe
Istniejące konwencje konsularne
Przepisy wewnętrzne
KW z 1961 r.
5
Proces kodyfikacji

4 marca – 22 kwietnia 1963 r., Wiedeń

92 państwa

Konwencja o stosunkach konsularnych

PL: 17 IX 1981 r. (12 XI 1981 r.)
(Dz.U. z 1982 r., Nr 13, poz. 98)
6
3
2008-04-24
Proces kodyfikacji
Konwencja Wiedeńska


79 artykułów
Protokół fakultatywny w sprawie nabycia obywatelstwa
Protokół fakultatywny w sprawie obowiązkowego
załatwiania sporów
Akt końcowy
Rezolucja
7
Proces kodyfikacji
Kwestia sporna:


Instytucja konsula honorowegoSprzeciw państw socjalistycznych
Fakultatywność
Przywileje i immunitety


Chęć poszerzenia przez p. socjalistyczne
Sprzeciw państw anglosaskich
Kwestie nieuregulowane:Tryb postępowania wobec osób z podwójnym obywatelstwem
Działanie konsula w warunkach nietypowych
8
4
2008-04-24
Proces kodyfikacji
KW 1963:


Powszechność

169 państw (poł. 2006)

Definicje i terminologia
9
Proces kodyfikacji

Budowa KW’63

PREAMBUŁA


Tradycja
Pokój i bezpieczeństwo
KW’61
Rozwój przyjaznych stosunków
Cel immunitetów
Międzynarodowe prawo zwyczajowe
10
5
2008-04-24
Proces kodyfikacji

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA


Definicje
ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólneNawiązywanie i utrzymywanie stosunków konsularnych
Zakończenie funkcji konsularnych
ROZDZIAŁ DRUGI

Przywileje i immunitety
11
Proces kodyfikacji

ROZDZIAŁ TRZECI


RODZIAŁ CZWARTY


Postanowienia ogólne
RODZIAŁ PIĄTY


Honorowi urzędnicy konsularni
Postanowienia końcowe
KLAUZULA KOŃCOWA
12
6
2008-04-24
Proces kodyfikacji

Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych (RE)11 grudnia 1967 r.; Paryż
Niewielka liczba ratyfikacji
1990: Austria i Czechosłowacja

Propozycja protokołu o rozszerzeniu funkcji konsularnych
13
Umowy międzynarodowe

Dwustronne

KW – wynik kompromisu

Nie odpowiada wymogom stosunków konsularnych

Art. 73 ust.2
14
7
2008-04-24
Umowy międzynarodowe

Cele

(…)

… Hawańska

Wiedeń, 1963: Konwencja Wiedeńska

Paryż, 1967: Konwencja o funkcjach konsulów
17
Umowy międzynarodowe

1902: Konwencja Haska w sprawie uregulowania opieki
nad małoletnim

1905, 1954: Konwencje Haskie dotyczące procedury
cywilnej

KW, 1957: pierwszy projekt

Funkcje i uprawnienia określone przez PW

Funkcje i uprawnienia określone szczegółowo w konwencji
18
9
2008-04-24
…prawo zwyczajowe

Umowy dwustronneOdesłanie do md. prawa zwyczajowego
Odesłanie do praktyki międzynarodowej
Dodatkowe kompetencje:

Nie zakazane przez ustawodawstwo państwa przyjmującego
19
…prawo zwyczajowe

Umowy wielostronne


Traktat Wersalski (1919) – art. 29
Traktat z St. Germain (1919) – art. 231
…dopuścić do pełnienia funkcji stosownie do
przyjętych zasad i zwyczajów…
20
10
2008-04-24
…prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz