Źródła finansowania deficytu budżetowego-opracowanie, I sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła finansowania deficytu budżetowego-opracowanie, I sem - strona 1 Źródła finansowania deficytu budżetowego-opracowanie, I sem - strona 2

Fragment notatki:

Źródła finansowania deficytu budżetowego:
- emisja skarbowych papierów wartościowych (zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym) - główne źródło
- przychody z prywatyzacji
- pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych bądź od zagranicznych rządów:
Organizacje międzynarodowe - członkami są wszystkie kraje świata; pieniądze można z nich otrzymać w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- Bank Światowy
- Europejski Bank Inwestycyjny
Rządy innych państw - np. Grecja otrzymała wsparcie od innych państw, ponieważ była w wyjątkowej sytuacji.
Polska, lata 80-te: umorzono nam połowę długu zagranicznego, a drugą połowę rozłożono na raty. W Polsce - rolowanie zadłużenia - spłaca się stare długi zaciągając kolejne.
Banki komercyjne - Polska zadłużyła się w 500 bankach. Obecnie banki nie chcą pożyczać
pieniędzy rządom. Nie jest to opcja stosowana w normalnej sytuacji gospodarczej.
Przychody z prywatyzacji:
2006 - 0,6 mld; 2007 - 1,9 mld; 2008 - 2,3 mld; 2009 - 4,9 mld; 2010 - 12 mld
Wartość sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym:
2008 - 105,1 mld zł; 2009 - 122,1 mld zł
Obligacja od bonu różni się terminem: obligacja to dokument długoterminowy (powyżej roku), bon - krótkoterminowy (poniżej roku)
Wartość emisji polskich skarbowych obligacji zagranicznych:
1995 - 0,25 mld $; 1996 - 0,2 mld $; 1997 - 0,4 mld $
2008 - 3,6 mld $; 2009 - 8,3 mld $; X 2010 - 9,4 mld $
Ostatnio skarb państwa emituje rocznie papierów skarbowych na kwotę ok. 150 mld zł.
Dług publiczny:
- to suma wszelkich zobowiązań sektora publicznego wobec podmiotów krajowych i zagranicznych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
- można powiedzieć, że dług publiczny to suma deficytów z lat poprzednich pomniejszona o spłaconą część zobowiązań
Dług publiczny Polski:
- na koniec 2009 r. wyniósł 670 mld zł, czyli 49,9% PKB
- XII 2007 - 527 mld zł
- XII 2008 - 598 mld zł
- na koniec VI 2010 - 721 mld zł
- Dług publiczny w Polsce wynosi ok. 50% PKB
- wiele państw jest w jeszcze gorszej sytuacji, niż Polska
Wielkość długu publicznego w innych krajach (w % PKB):
Japonia - ok 200%, USA, Grecja - 120%, Włochy - 120%, Belgia - 100%, Niemcy - 80%, Estonia - poniżej 10%, Litwa - 30%, Łotwa - 40%
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz