Zobowiązanie wekslowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązanie wekslowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zobowiązanie wekslowe 9Istotą zobowiązania wekslowego jest jego ścisły formalizm. Zobowiązanie wekslowe powstanie dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione określone przez ustawę wymogi. Wekslem może być tylko dokument posiadający ściśle przez prawo określone elementy. Zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem pisemnym, a dokument będący wekslem jest jedynym sposobem wykazania legitymacji podmiotu uprawnionego. Zobowiązanie wekslowe jest bezwarunkowe. Zastrzeżenie warunków w poleceniu lub przyrzeczeniu powoduje nieważność weksla. Przedmiotem zobowiązania wekslowego może być tylko ściśle określona kwota pieniężna. Zobowiązanie wekslowe ma charakter ścisły nie tylko w zakresie wymogów formalnych dokumentu, ale również w zasadach dochodzenia z niego praw. Podpisy złożone na wekslu są samodzielne. Jeżeli na wekslu znajdują się podpisy osób niezdolnych do zaciągania zobowiązań wekslowych, podpisy fałszywe, podpisy osób nieistniejących albo podpisy, które z jakiejkolwiek przyczyny nie zobowiązują osób, które weksel podpisały lub których nazwiskiem weksel został podpisany, nie uchybia to ważności innych podpisów. Wyrażona w ten sposób zasada samodzielności poszczególnych zobowiązań wekslowych powoduje, że każdy podpis złożony na wekslu tworzy niezależne zobowiązanie wekslowe. Każdy podpisujący odpowiada nawet wtedy, gdy inni nie ponoszą odpowiedzialności. Odpowiedzialność dłużników wekslowych ma charakter solidarny, ale każdy z nich ponosi odpowiedzialność w granicach swojego indywidualnego zobowiązania. Zobowiązanie wekslowe oderwane jest od przyczyny leżącej u podstaw jego wystawienia, czyli ma charakter abstrakcyjny. Weksel jest niezależny od konkretnej sytuacji, która skłoniła dłużnika do jego wystawienia. Cecha ta ułatwia obiegowość weksla, co czyni go odpowiednim instrumentem obrotu gospodarczego. Co więcej, osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz