Złoże gruntowo-roślinne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Złoże gruntowo-roślinne-opracowanie - strona 1 Złoże gruntowo-roślinne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Złoże gruntowo-roślinne o poziomym przepływie ścieków ma stwarzać warunki do denitryfikacji azotanów, do zatrzymania związków fosforu i dalszej mineralizacji substancji węglowych, w efekcie czego w odpływających z niego ściekach powinien zostać osiągnięty wymagany przepisami poziom stężeń azotu i fosforu.
Ścieki dopływają do niego poprzez studzienkę umieszczoną w jego warstwie kamienistej skąd następnie są rozprowadzane do całej objętości  filtracyjnej złoża za pomocą specjalnie przygotowanych rur dystrybucyjnych. Wyposażenie wlotów do rur dystrybucyjnych ( wewnątrz studzienki ) w regulowane kolanka umożliwia równomierne rozdzielanie cieczy na obie strony szerokości złoża. Całoroczną, niezakłóconą hydraulicznie  pracę złoża filtracyjnego zapewnia odpowiednio dobrany i luźno zasypany materiał filtracyjny oraz odpowiednio dobrana i nasadzona roślinność. Preferowane są nasadzenia mieszane w postaci jednorodnych pasów wybranych roślin wodnych lub wodnolubnych. Do wypełnienia przestrzeni filtracyjnej stosowane są materiały nieorganiczne, będące mieszanką żwirów i piasków, a także sortowana pospółka rzeczna. Rodzaj materiału wypełnienia złoża i jego granulacje dobierany jest indywidualnie w zależności od potrzeb filtracyjnych i lokalnych możliwości pozyskania. Nie powinno się stosować wypełnień zawierających domieszki ilaste, pyłowe oraz wtrącenia glebowe. Chociaż materiały ilaste mają zdolność wiązania, a tym samym usuwania ze ścieków fosforanów, to jednak mogą powodować trudności w utrzymaniu wymaganych warunków podpowierzchniowego przepływu ścieków w złożu (kolmatacja przestrzeni filtracyjnej) co z kolei nie sprzyja procesom oczyszczania pozostałych zanieczyszczeń. Zastosowanie wypełnienia żwirowo-piaskowego umożliwia bardzo szybki rozruch technologiczny złoża, a stopniowy rozwój biologiczny nasadzeń roślinnych ma za zadanie, oprócz poboru części związków biogennych i zmniejszenia ładunku odpływających zanieczyszczeń (parowanie wody), zapewnić w rozwiniętej strefie korzeniowej dogodne warunki dla rozwoju osiedlających się tam bakterii i innych mikroorganizmów, mających istotny udział w procesach oczyszczania ścieków. Podczas oczyszczania ścieków w złożu filtracyjnym o przepływie poziomym występują dalsze procesy biochemicznych reakcji utleniająco-redukcyjnych, fizycznej sorpcji zawiesin i koloidów, chemicznej sorpcji związków nieorganicznych (fosfor), jak również asymilacji i wbudowywania w masę roślinną zmineralizowanych produktów tych reakcji. Może następować znacząca eliminacja ewentualnych mikroorganizmów chorobotwórczych i jaj pasożytów, przy czym pierwszym urządzeniem, w którym następuje ich zatrzymywanie jest osadnik. W okresie zimowym funkcja oczyszczania ścieków przejmowana jest całkowicie przez materiał filtracyjny złoża , które wraz z systemem korzeniowym roślin i z osiadłymi nań bakteriami tworzy symbiotyczną całość. Nie biorą udziału w procesach oczyszczania w zimie   co jest oczywiste  nadziemne części roślin. Spełniają one jednak w tym czasie inną ważną rolę: izolatora termicznego powierzchni złoża.

(…)

… wypełnienie cieczą materiału filtracyjnego i tym samym procesy oczyszczania będą niepełne lub nie będą w ogóle zachodzić. Nieszczelności złoża umożliwiają infiltrację nieoczyszczonych ścieków w głąb profilu glebowego co prowadzi do praktycznie nieodwracalnego skażenia zalegających pod nim wód podziemnych
Na dnie złoża, w jego końcowej części, usytuowana jest rura zbierająca, która gromadzi oczyszczone ścieki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz