Zestaw pytań testowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw pytań testowych - strona 1 Zestaw pytań testowych - strona 2 Zestaw pytań testowych - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw pytań testowych 1. Sekretariat to komórka organizacyjna o charakterze:
a) merytoryczno-usługowym,
b) usługowym,
c) merytorycznym,
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
2. Znajomość struktury organizacyjnej pozwala sekretarce:
a) usprawnić obieg dokumentów,
b) usprawnić łączenie rozmów telefonicznych,
c) usprawnić rozpoznawalność dokumentów,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
3. Informacja:
a) to wiadomość o procesach i zjawiskach zachodzących w otaczającej rzeczywistości,
b) jest podstawą podejmowania decyzji,
c) to produkt i cel pracy biurowej,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
4. Instrukcja kancelaryjna nie obejmuje:
a) przepisów dotyczących trybu postępowania z pismami i aktami,
b) postępowania w przypadkach szczegółowych,
c) regulaminu pracowni,
d) dopuszczalnych form załatwienia sprawy.
5. System bezdziennikowy:
a) przyjmuje pisma wpływające nie rejestrując ich,
b) rejestruje pisma wpływające w dzienniku kancelaryjnym,
c) hamuje sprawny obieg dokumentów,
d) jest prosty.
6. Zebranie pracowników zatrudnionych w jakieś jednostce organizacyjnej celem
przedyskutowania aktualnych problemów to:
a) seminarium,
b) odprawa,
c) posiedzenie,
d) narada.
7. Dobrze sformułowane pismo to:
a) dotyczące wielu spraw,
b) zrozumiałe,
c) zawierające liczne skróty,
d) nieakcentujące żadnych treści pisma.
8. Ze względu na sposób redagowania pisma dzielimy na:
a) manipulacyjne,
b) wewnętrzne,
c) okolicznościowe,
d) zatytułowane.
9. Treść zasadnicza protokołu może być przedstawiona w formie:
a) dosłownej,
b) streszczonej,
c) rozwiniętej,
d) uproszczonej.
10. Formą wewnętrznego przekazywania informacji między pracownikami jest:
a) komunikat,
b) protokół,
c) notatka służbowa,
d) instrukcja.
11. Dokumentem stanowiącym zobowiązanie do zakupu towarów przez odbiorcę na
warunkach określonych w tym dokumencie jest:
a) awizo,
b) zamówienie,
c) faktura VAT,
d) specyfikacja.
12. O czym należy pamiętać przy konstruowaniu listu motywacyjnego?
a) podaniu konkretnego stanowiska, o które się ubiegamy,
b) skromności,
c) koncentrowaniu się na opisie poprzedniego stanowiska,


(…)

…) koncentrowaniu się na opisie poprzedniego stanowiska,
d) przedstawieniu naszych sukcesów i niepowodzeń.
13. Curriculum vitae nie powinno zawierać:
a) celu,
b) doświadczeń zawodowych,
c) planów na przyszłość,
d) hobby.
14. Biżuteria to element:
a) niedozwolony na stanowisku sekretarki,
b) zdecydowanie podkreślany w wyglądzie sekretarki,
c) nadający ubiorowi estetyczny wygląd,
d) dozwolony, ale świadczący o złym…
… się:
a) z lewej strony,
b) wyżej,
c) niżej,
d) z prawej strony.
18. Zbiór przepisów wewnętrznych regulujących sposób wykonywania czynności
związanych z obiegiem pism to:
a) system kancelaryjny,
b) regulamin organizacyjny,
c) instrukcja kancelaryjna,
d) struktura organizacyjna.
19. Pismo zredagowane w stylu polskim jest zgodne z blankietem:
a) BZ2
b) BZ1
c) BU1
d) BU2
20. Do elementów formalnych pisma zaliczamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz