Zestaw labolatoryjny nr 6 - ćwiczenia.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw labolatoryjny  nr 6 - ćwiczenia. - strona 1 Zestaw labolatoryjny  nr 6 - ćwiczenia. - strona 2 Zestaw labolatoryjny  nr 6 - ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

  1  Laboratorium nr 6    1.  Zastosuj  funkcje  TERAZ  oraz  DZIŚ  do  wprowadzenia  do  komórki  odpowiednich  danych.   2.  Zapoznać  się  z  działaniem  funkcji  DATA,  DATA.360.  Następnie  wykorzystać  je  do  określenia liczby dni pomiędzy dowolnie wybranymi datami.  3.  Przyjmując następujące dane: 23%, 67%, 10% stworzyć następujący wykres kołowy.  Dane  oraz  ich  etykiety  należy  wstawić  w  dwóch  różnych  kolumnach.  Zastosować  należy kreator wykresów.    Wykres kołowy 1 dane 1 dane 2 dane 3     4.  Przekształć powyższy wykres do następującej postaci;    Wykres kołowy 2 dane 1 dane 2 dane 3   5.  Stworzyć następujący wykres słupkowy.    Wykres słupkowy 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 01-01- 2012 01-02- 2012 01-03- 2012 01-04- 2012 01-05- 2012 01-06- 2012 Miesi ące W a rt o ś ć     2  6.  Dodać do powyższego wykresu kolejną serię danych i odpowiednio sformatować  otrzymany wykres.    Wykres słupkowy 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 01-01- 2012 01-02- 2012 01-03- 2012 01-04- 2012 01-05- 2012 01-06- 2012 Miesi ące W a rt o ś ć Firma1 Firma2   7.  Stworzyć wykres słupkowy    0 2 4 6 8 10 Parametr Firma1 Firma2 Firma3 Firma4 Firma5 N a z w a  F ir m y Wykres słupkowy poziomy   8.  Dodać serię danych do poprzedniego wykresów odpowiadająca kolejnemu  parametrowi. Należy otrzymać następujący wykres.    0 2 4 6 8 10 Parametr Firma1 Firma2 Firma3 Firma4 Firma5 N a z w a  F ir m y Wykres słupkowy poziomy Parametr Parametr dodatkowy   9.  Przedstaw wartości funkcji n! (można zastosować funkcje SILNIA) na wykresie  słupkowym. Należy otrzymać następujący wynik.    3  0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5     10. Przedstawić wylosowane, za pomocą funkcji LOS, liczby z przedziału 1 do 10 na  wykresie liniowym. Przykładowy wykres przedstawiono poniżej.    Wylosowane warto ści 0 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25     11. Do powyższego wykresu dodać dwie dodatkowe serie wylosowanych liczb.    Wylosowane warto ści 0 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Pierwsza Druga Trzecia   12. Stworzyć  wykres  liniowy  przedstawiający  funkcję  x x f = ) ( .  W  tym  celu  należy  wyznaczyć wartości funkcji dla wybranych wartości argumentu  x  . W jednej kolumnie  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz