Zestaw labolatoryjny - excel.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw labolatoryjny - excel. - strona 1

Fragment notatki:

  1  Laboratorium nr 4    1.  Stworzyć tablicę o wymiarach 10 na 10 i wypełnić ją liczbami losowymi z przedziału od  1 do 12. Następnie wyliczyć sumę wszystkich liczb znajdujących się w tablicy.   2.  Sprawdzić  działanie  odwołań  względnych,  bezwzględnych  oraz  mieszanych.  W  tym  celu wprowadzić następujące dane     1  2  3  4  5  6  7  8  9    i  zapisać  w  innej  komórce  następującą  formułę  będącą  odwołaniem  do  wyróżnionej  obramowaniem  komórki:  =B5  –  odwołanie  względne,  =$B$5  –  odwołanie  bezwzględne,  $B5,  B$5  –  odwołania  mieszane.  Rozszerzając  formułę  na  komórki  leżące na lewo a następnie poniżej sprawdzić efekt w przypadku różnych odwołań.   3.  Stworzyć  kolumnę  zawierającą  20  liczb  o  wartościach  losowych  z  przedziału  od  1  do  15.  Zapoznaj  się  z  działaniem  funkcji:  LOS,  LICZBA.CAŁK,  ZAOKR,  ZAOKR.W.GÓRĘ,  ZAOKR.W.DÓŁ,  ZAOKR.DÓŁ,  ZAOKR.GÓRA.  Wyniki  działania  tych  funkcji  należy  umieścić  w  osobnych  kolumnach  przyjmując  w  razie  potrzeby dowolnie wybrany argument.   4.  Nadać nazwę wybranemu zakresowi komórek zawierających liczby: Wstaw - Nazwy - Definiuj. Następnie wykorzystaj zdefiniowany zakres do obliczenia sumy komórek.   5.  Stworzyć tabelę z danymi przedstawioną poniżej. Wyznacz sumę cen większych niż 120  zł.  Wyznaczyć  sumę  cen  przedmiotów  o  kategorii  A.  Wykorzystać  należy  funkcję;  SUMA.JEŻELI.       Cena  Kategoria przedmiotu  230 zł  A  45 zł  B  123 zł  A  12 zł  C  786 zł  A  19 zł  B  112 zł  C      6.  Umieści w kolumnie kilka liczb. Następnie usunąć dane z niektórych komórek i określić  liczbę  niepustych  komórek.  Wpisać  tekst  do  niektórych  komórek  i  wyznaczyć  liczbę  komórek  zawierających  liczby.  Należy  wykorzystać  funkcje:  ILE.NIEPUSTYCH  oraz  ILE.LICZB.   7.  Zbadać  działanie  funkcji  logicznych  LUB,  ORAZ.  Można  wykorzystać  następujące  warunki logiczne: 21, 10=7, 2=3.   8.  Zapoznać  się  z  działaniem  funkcji  warunkowej  JEŻELI.  Stworzyć  kolumnę  losowych  liczb z przedziału od 1 do 10. Wykorzystując funkcje JEŻELI w dodatkowej kolumnie  należy  przyporządkować  liczbą  większym  od  8  komentarz  „duża  liczba”,  liczbą  mniejszym  od  dwóch  komentarz  „mała  liczba”,  liczbą  większym  bądź  równym  pięć  i  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz