Zdolność prawna i zdolność do czynności pranych VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna i zdolność do czynności pranych VI - strona 1

Fragment notatki:


BGB (paragrafy 21-89)
- osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne
- publiczne - 4 rodzaje: korporacje, fundacje, zakłady użyteczności publicznej, Skarb Państwa - wskazane w paragrafie 89 (regulowane osobno)
- prywatne - stowarzyszenia (odłam: stowarzyszenia wpisane) oraz fundacje
- BGB skutecznie porównuje osoby prawne - substrat osobowy, substrat majątkowy + 2 organizacje prawa publicznego Stowarzyszenia w BGB (kryterium podziału to prowadzenie działalności gospodarczej)
1. mające na celu prowadzenie spraw gospodarczych * zdolność prawna przez nadanie ze strony Państwa - Państwa Związkowego według siedziby (to państwo gdzie miała być siedziba), gdy nie było wiadomo gdzie ma być siedziba musiała być uchwała Rady Związkowej (chyba że przepisy szczególne) - system koncesyjny
* stowarzyszenie traci zdolność prawą wskutek otwarcia upadłości
2. nie mające na celu prowadzenia spraw gospodarczych, tzw. stowarzyszenia wpisane
* zdolność prawna przez wpis do rejestru stowarzyszeń właściwego sądu powiatowego (system rejestrowy, współcześnie system normatywny)
* wpis możliwy gdy liczba członków wynosi minimum 7
* w razie dopuszczenia wpisu sąd zawiadamia władzę administracyjną, która może wnieść przeciw wpisowi sprzeciw (wpis o charakterze konstytutywnym - powstawało stowarzyszenie) - obecnie nie ma wpływu administracyjnego Elementy wspólne:
- stowarzyszenie musi mieć zarząd (może być wieloosobowy)
- zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz, także sądownie
- zakres uprawnień zarządu można ograniczyć w statucie ze skutkiem wobec osób trzecich
- odpowiedzialność za szkodę wobec osób trzecich
- stowarzyszeniu można odebrać zdolność prawną jeśli:
* zagraża dobru ogółu przez sprzeczną z prawem uchwałę zebrania członków lub działania zarządu
* jeżeli zmierza do osiągnięcia celu innego niż ten, który jest zapisany w statucie (odpowiednio gospodarczego, politycznego, społecznego, religijnego itd.) ROLA STATUTU ZGB - stowarzyszenie paragraf 60-79, fundacja parafraf 80-89 (przepisów o wiele mniej niż w ZGB); ZGB realizuje konstrukcję Otto von Gierke w sposób szerszy
1. Stowarzyszenia (różnego typu - naukowe, religijne, polityczne, „sztuki” itd.) - system rejestrowy; większy liberalizm powoływania w - podstawowe elementy - spisany statut z określonym celem, środkami, organizacją
2. Fundacja - elementy konstytutywne: majątek + cel
- fundacje samodzielne (quasi fundacje rzymskie) i niesamodzielne
- fundacje niesamodzielne - przeniesienie własności przez powierzającego powiernika z określeniem sposobu wykorzystania majątku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz