Zdolność maszyny klimatyzacyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność maszyny klimatyzacyjnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zdolność maszyny klimatyzacyjnej. Współczynnik wydajności chłodniczej. Sprawność użyteczna i indykowana
Zdolnością chłodniczą maszyny klimatyzacyjnej jest ilość ciepła, jaką maszyna odbiera od powietrza w parowniku w jednostce czasu. Obliczanie zdolności chłodniczej sprowadza się generalnie do określenia różnicy entalpii powietrza między wlotem i wylotem maszyny klimatyzacyjnej oraz strumienia masy powietrza suchego przepływającego przez maszynę. Wyróżnić tutaj należy jednak dwa stany, decydujące o toku obliczeń. Stan pierwszy dotyczy sytuacji, gdy w maszynie klimatyzacyjnej następuje kondensacja wody, natomiast stan drugi obejmuje obliczenia bez wykraplania wody. Współczynnik wydajności chłodniczej
Miarą wydajności chłodniczej obiegu jest stosunek: ciepła qo odprowadzonego z pomieszczenia chłodzonego do włożonej pracy. lob. εz= qo/ lob. Sprawność użyteczna i indykowana
Sprawność użyteczna
ηu= ηi* ηm ηi= sprawność indykowana chłodziarki
ηi=Qo/Qt*Nt/Ni Qo= rzeczywista wydajność urządzenia chłodniczego
Qt= teoretyczna wydajność chłodnicza tego urządzenia
ηm= sprawność mechaniczna sprężarki
ηm=Ni/Ne Ni - teoretyczne zapotrzebowanie mocy do napędów sprężarki
Ne - moc indykowana sprężarki
Obiegi chłodnicze suche i mokre.
Obieg suchy- w tym obiegu sprężenie zachodzi w obszarze pary przegrzanej. Jest to możliwe wówczas, gdy do sprężarki dopływa para sucha nasycona, co wymaga zastosowanie między parownikiem a sprężarką osuszacza, czyli urządzenia, w którym następuje oddzielenie kropelek cieczy od pary suchej nasyconej.
Para nasycona przed sprężarką (pkt1) leży na przecięciu izobary z krzywą graniczną χ=1, przemiana izentropowa sprężania biegnie zaś przez ten punkt (s=idem). Stan czynnika za sprężarką 2 odpowida ciśnieniu skraplania czynnika. Wsp. Wydajności chłodniczej wynosi:
Wartość wsp. Wydajnosci chłodniczej obiegu suchego jest mniejsza niż obiegu mokego.
Obieg mokry- w tym obiegu w charakterze czynnika roboczego, pośredniczącego w wymianie ciepła, są wykorzystywane substancje, które w czasie obiegu podlegają zmianom stanu skupienia: parowaniu i skraplaniu.
Para wilgotna w stanie (1) zostaje zasana przez sprężarkę i sprężona izentropowo według przemiany (1-2). Następnie para dostaje się do skraplacza, w którym skrapla się izobarycznie, oddając ciepło od czynnika chłodniczego do chłodnicy. Na początku sprężania czynnik jest cieczą. Skroplona ciecz dostaje się do rozprężarki i rozpręża się izentropowo do punktu (4), w którym ciśnienie jest równe ciśnieniu w punkcie (1). Rozprężony czynnik dostaje się do parownika, w którym odparowuje, pobierając ciepło od chłodzonego środowiska i osiąga stan określony punktem (1)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz