Zbrojenie gruntu gwoździowaniem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbrojenie gruntu gwoździowaniem - wykład - strona 1 Zbrojenie gruntu gwoździowaniem - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zbrojenie gruntu gwoździowaniem. Metodą zbrojenia gruntu zbliżoną do klasycznej, wg Vidala, jest gwoździowanie. Tą nazwą okre­ślono rozwiązanie polegające na wprowadzeniu, np. na skarpę wy­kopu, prętów stalowych, tzw. gwoź­dzi o średnicy 16-60 mm i dłu­gości ok. 4—10 m. Instaluje się je w rozstawach 0,75 x 0,75 do 2,0 x 2,0 m.
Metoda gwoździowania jest sto­sowana przede wszystkim w celu polepszenia stateczności zboczy, a także podtrzymania skarp wykopu lub nasypu. Przy­kład podparcia ściany wykopu przedstawiono na rys. 12.24.
Pręty wprowadzone są w ścianę skarpy lub wykopu na głębokość około 0,5 do 0,6 całkowitej wysokości ściany. Do wprowadzania prętów stosuje się wibromłoty lub wiertnice. W przypadku wzmacniania zboczy potencjalnie osuwiskowych, pręty powinny sięgać poza krytyczną powierzchnię poślizgu. W celu zabezpieczenia przed korozją, pokrywa się je zaczynem cementowym, a wykonywane w otworze zespala się je z gruntem iniektem cementowym. Przed pogrążeniem prętów w skarpę lub ścianę wykopu pokrywa się za pomocą torkretnicy warstwą betonu grubości 4 do 15 cm położoną na wcześniej ułożonej siatce zbrojeniowej lub geosiatce.
Obliczenia statyczne ściany wykopu lub skarpy, wzmocnionej gwoździowaniem, wykonuje się z uwzględnieniem całej analizowanej objętości skarpy (ocena wytrzymałości ogólnej) oraz pojedynczego pręta. Pręt przenosi siłę rozciągającą ograniczoną wy­trzymałością pręta oraz jego przyczepnością do gruntu. Uciąg gwoździ wynosi od kilku do ok. 30 kN.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz