Zawartość projektu robót ziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość projektu robót ziemnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ROBOTY ZIEMNE Pod pojęciem proj. robót ziemnych należy rozumieć takie dobranie sposobu wykon. rob. ziem., aby ich koszt był jak najmniejszy przy zachowaniu wymaganych terminów jak i warunków technicznych. Podstawę stanowi projekt techniczny obiektu (budowli), który pozwala na wykonanie obliczeń ilości mas ziemnych - jest to podstawa kosztorysu. Kolejnym zad. jest dokonanie rozdziału mas ziemnych oraz opracowanie technologii i organizacji robót. Projektowanie robót ziem. powinno być rozważane przy wykorzystaniu mat. metod projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, inwestycyjnych: - programowanie liniowe (zadania), - projektowanie sieciowe (mat. sieciowe z tzw. różnego rodzaju sprzężeniami), - teoria masowych. Roboty ziemne dzieli się z reguły ze względu na ich charakter na: liniowe (są związane z budową dróg, linii kolejowych, energetycznych), powierzchniowe (są związane z budową obiektów przemysłowych i hydrotechnicznych). Rozdział mas dla każdego typu obiektu musi być dostosowany do jego chartkt. i uwarunkowań technologicznych prowadzenia prac. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ROBÓT ZIEMNYCH. Orientacyjny plan sytuacyjny (warstwicowy) w skali 1:25000 lub większy. Plan sytuacyjny terenu warstwicowy z zaznaczonymi położeniami budowli ziemnych oraz wykopów, skala 1:20001:500, wszystkie istniejące obiekty, kanalizacja. Przekroje charakt. terenu z naniesionymi przekrojami wykopów i nasypów, skala pionowa 1:100, 1:200. Wyniki badań geotechnicznych gruntu, obliczenia stateczności, nośności. Opis tech., war. techniczne wykonania robót. Rysunki szczegółowe, detale.
Obliczenia mas ziemnych. Bilans i rozkład mas ziemnych. Opis metod wykonania robót ziemnych. Określenie ilości środków transportu. Wyznaczenie tras transportu mas ziemnych. Obliczenia robocizny i innych wskaźników. Plan pracy maszyn. Harmonogramy robót. Projekt odwodnienia wykopów. Plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: *oczyszczenie terenu z drzew i krzewów, starych nawierzchni; *konieczność wykonania urządzeń odwadniających, drenaży, rowów lub geowłókniny(drenaże robimy z odpowiednim spadkiem) *odwodnienie poniżej ZWG(jeżeli wykopy są niegłębokie wykonywane w ściankach szczelnych przesączające się wody można wypompować lub zastosowac rowy) *obniżenie ZWG(za pomoca igłofiltrów lub studni depresyjnych wierconych k1010-7m/s) *zabezpieczenie terenu przed nawodnieniem i rozmywaniem *wyrównanie powierzchni(gr. sypkie) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz