Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie - strona 1 Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie - strona 2 Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rolnictwo Ukrainy dostarczało żywności wielu obszarom byłego ZSRR. W 1990 Ukraina dostarczała 24% zbóż, 55% buraków cukrowych i ponad 30% ziarna słonecznikowego zbieranego w ZSRR, zaś przemysł Ukrainy zaspokajał potrzeby gospodarki Związku Radzieckiego przede wszystkim w zakresie surowców kopalnych - zwłaszcza paliw, surowców metalicznych (żelaza i manganu), materiałów budowlanych. Udział Ukrainy w ogólnoradzieckim wydobyciu węgla wynosił 22,5%, rudy żelaza - 46%, a w produkcji surówki żelaza - 41%, stali - 34% i cementu - 17%. Gospodarka Ukrainy składa się z szeregu powiązanych ze sobą działów i gałęzi wytwórczości materialnej i usług. W strukturze gospodarki współczesnej Ukrainy, najważniejszą rolę odgrywają gałęzie produkcji materialnej tj. przemysł i budownictwo, rolnictwo i transport towarowy. Jednak w strukturze tej dokonują się wyraźne przeobrażenia.
W 2000 w gałęziach produkcyjnych zatrudnionych było prawie 53% wszystkich pracujących. Między 1990 a 2000 liczba zatrudnionych w gospodarce Ukrainy zmniejszyła się o prawie 7 mln osób, tj. o ponad 14%. Pojawiły się liczne rzesze bezrobotnych, których liczba według oficjalnych danych wynosi 1,2 mln osób. Ponadto 2,8 mln pracowników przebywa na tzw. urlopach administracyjnych, a 2,2 mln osób zatrudnionych jest w tzw. niepełnym tygodniu pracy. Równocześnie dokonały się zmiany w strukturze zatrudnienia. Nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczby pracowników w sfery produkcyjnej. W 1980 w sferze tej pracowało 76% wszystkich zatrudnionych, w 1990 odsetek pracujących zmniejszył się do 70,9%, a w 2000 do 52,8%.
Wskutek podjętej na początku lat 90. XX wieku transformacji systemowej zostały przerwane powiązania kooperacyjne, a produkcja prawie we wszystkich działach produkcyjnych obniżyła się o ponad 50%. W skali całej Ukrainy wskaźniki fizycznych rozmiarów wewnętrznego PKBzmniejszyły się o ponad 50%. W 2000 w strukturze ukraińskiego produktu krajowego brutto, liczonego w cenach bieżących, wytwórcze działy gospodarki partycypowały w 65% (przemysł w 47,5%; rolnictwo w 13,5% i budownictwo w 4%), a usługi w 35%. W zestawieniu tym zastanawia stosunkowo wysoki udział rolnictwa, bardzo niski udział budownictwa i niski udział usług.
W 2004:
wzrost PKB wyniósł 12%
wskaźnik inflacji ukształtował się na poziomie 12,3%
oficjalne bezrobocie wynosiło 3,6%
średnie wynagrodzenie w okresie I-XI 2007 wynosiło 1 426 hrywni (280 USD)
podatek liniowy od osób fizycznych wynosił 13%
stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosiła 25%
stawka podatku VAT wynosił 20%
waluta narodowa - hrywna (UAH) (8 kwietnia 2005 kurs złotego do hrywni wynosił PLN/UAH 1,6593, kurs dolar amerykańskiego do hrywny ukształtował się na poziomie USD/UAH 5,2747, natomiast kurs 

(…)

… 29,483 mld USD, a import - 26,07 mld USD
Przedstawione fakty świadczą, iż Ukraina ze względu na strukturę gospodarki jest krajem przemysłowo-rolniczym, przechodzącym od systemu gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej, przeżywającym wielkie trudności rozwojowe.
Na Białorusi odkryto i udokumentowano ok. 5 tys. złóż surowców mineralnych. Dotyczy to 30 różnego rodzaju kopalin użytecznych, z których tylko nieliczne uznawane są w skali europejskiej za znaczące. Białoruś posiada bogate złoża:
soli potasowych (zapasy wynoszą ponad 42 mld ton; złoże Starobinskoye (Soligorsk, obwód Minsk), złoże Petrikovskoye (obwód Gomel); złoża są w trakcie eksploatacji.
soli kamiennej (zapasy - 22 mld ton; złoża Davydovskoye - obwód Gomel, Mozyrskoye - obwód Gomel, Starobinskoye- obwód Minsk); złoża…
… - Mikashevichi (obwód Brest); zapasy - 320 mln ton, złoże jest w trakcie eksploatacji.
dolomitu - złoże Ruba (obwód Vitebsk); zapasy - 450 mln ton, złoże jest w trakcie eksploatacji.
kredy - 270 mln ton (obwód Mogilev i Grodno), złoża są w trakcie eksploatacji.
gips i anhydryt - zapasy stanowią ok. 1 mld ton (Brinevskoye złoże - obwód Gomel), złoże nie jest eksploatowane. 
Na Białorusi występują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz