Biznes na Wschodzie Europy

Zasoby naturalne Rosji-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. Wacław Kołbuk
  • Biznes na Wschodzie Europy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Związek Radziecki posiada niezwykle obfite i różnorodne bogactwa naturalne. Obok żyznych gleb wykorzystanych rolniczo i wielkich obszarów leśnych, będących podstawą przemysłu drzewnego, w ZSRR występują prawie wszystkie bogactwa mineralne....

Zasoby naturalne Ukrainy i Białorusi-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. Wacław Kołbuk
  • Biznes na Wschodzie Europy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Rolnictwo Ukrainy dostarczało żywności wielu obszarom byłego ZSRR. W 1990 Ukraina dostarczała 24% zbóż, 55% buraków cukrowych i ponad 30% ziarna słonecznikowego zbieranego w ZSRR, zaś przemysł Ukrainy zaspokajał potrzeby gospodarki Związku Ra...