zasiłek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasiłek - omówienie - strona 1 zasiłek - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Świadczenie zasiłkowe to:
zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy;
Zasiłek chorobowy - ma charakter świadczenia uprzywilejowanego, podobnie zresztą jak świadczenie rehabilitacyjne. Polega to na tym, że do nabycia prawa do tego zasiłku nie jest wymagany żaden okres wyczekiwania, okres pozostawania w ubezpieczeniu. Ponadto należy zauważyć, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego jest czymś innym od zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi zawsze 100% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Ponadto zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Zasiłek ten nie będzie jednak przysługiwał wtedy, kiedy na podstawie odrębnych przepisów poszkodowany pracownik zachowuje pełne wynagrodzenie/ uposażenie/ stypendium. Świadczenie rehabilitacyjne - przepisy o zasiłku chorobowym z ubezp. wypadkowego stosuje się wprost do świadczenia rehabilitacyjnego. Ono także jest zawsze wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jest jednak ono wypłacane, gdy spełnione są pewne dodatkowe warunki:
- po wyczerpaniu zasiłku chorobowego( wyczerpany okres pobierania zasiłku)
- jest nadal niezdolny do pracy
- dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy( lekarz orzecznik orzeka, że istnieją pomyślne rokowania do odzyskania zdolności do zarobkowania po okresie pobierania św. reh.);
Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez taki sam okres, jaki wynika z ubezpieczenia chorobowego. Przepisy ustawy wypadkowej przewidują w art.7 co następuje:
Art. 7.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.
Zasiłek wyrównawczy - jest wymieniony w art. 6 ustawy wypadkowej ale w całej ustawie nie ma poza tym ani jednego słowa na temat tego zasiłku. W związku z tym stosujemy odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego.
Do świadczeń zasiłkowych z ustawy wypadkowej nie stosujemy odpowiednio przepisów art. 15,16,17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w związku z treścią art.7 ustawy wypadkowej. Art. 15,16,17 dotyczą utraty prawa do zasiłku chorobowego poprzez zawinione zachowanie ubezpieczonego, który ze względu na niewłaściwe zachowanie traci całkowicie lub częściowo prawo do zasiłku. Nie stosujemy tego odpowiednio, bo ustawa wypadkowa zawiera własny katalog okoliczności wyłączających prawo do świadczeń w art. 21.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz