Zasady w ubezpieczeniach- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 7
Zasady w ubezpieczeniach
Zasada równowagi składek i świadczeń: zebrane składki powinny równać się sumie wypłaconych odszkodowań i świadczeń (obowiązuje zu)
Zasada proporcjonalności: ponoszona składka powinna się równać oczekiwanym świadczeniom (ubezpieczający)
Zasada równowartości składki i świadczeń: wartość składki powinna być adekwatna do wnoszonego ryzyka do zu
1. W jednym z województw ubezpieczono 80 000 samochodów na łączną sumę 2 800 000 000 zł. W rozpatrywanym okresie nastąpiło 2000 wypadków, w których zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 4 000 samochodów. Łączna suma ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych samochodów wynosiła 160 000 000 zł. Wypłacone odszkodowania miały wartość 150 000 000 zł. Oblicz wskaźnik szkodowości sum ubezpieczenia autocasco na terenie danego województwa oraz podać czynniki go kształtujące.
Wskaźnik szkodowości:
Stopa składki powinna wynosić 5,36% sumy ubezpieczenia
Częstość szkodowości
Na 1000 samochodów występują 25 wypadki
Rozszerzalność
Każdy wypadek powoduje zniszczenie 2-ch samochodów
Intensywność
Przeciętne zniszczenie obejmuje 93,75% samochodu
Wskaźnik wartościowy
W badanej grupie wypadkom ulegają samochody o wartości 14% wyższej od przeciętnej.
2. W pewnym rejonie ubezpieczono od ognia i innych zdarzeń losowych 40 budynków na ogólną sumę ubezpieczenia wynoszącą 4 000 000 zł. Liczba pożarów w ciągu roku wynosiła 6, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 9 budynków, ubezpieczonych na sumę 1 350 000 zł, a wypłacone odszkodowania miały wartość 540 000 zł. Oblicz wskaźniki: palności, częstości, rozszerzalności i intensywności pożarów oraz dokonaj ich interpretacji.
Częstość szkodowości
Na 100 budynków występuje 15 pożarów
Rozszerzalność
Każdy pożar powoduje zniszczenie 1,5 budynku
Intensywność
Przeciętny pożar obejmuje 40% budynku
Wskaźnik wartościowy
W badanej grupie wypadkom ulegają budynki o wartości 50% wyższej od przeciętnej
Wskaźnik szkodowości
Stopa składki powinna wynosić 13,5% sumy ubezpieczenia
3. Ubezpieczono 10 000 ha upraw zbóż kłosowych na kwotę 200 000 jednostek pieniężnych. Zanotowano 200 gradobić, w wyniku których zostało uszkodzonych 520ha upraw. Wypłacono odszkodowania w kwocie 820 jednostek pieniężnych, a suma ubezpieczenia upraw dotkniętych gradem wynosiła 2000 jednostek pieniężnych. Oblicz częstość gradobicia, rozszerzalność i intensywność gradu oraz wskaźnik gradowości oraz dokonaj ich interpretacji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz