Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych-opracowanie - strona 1 Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady rozmieszczenia urządzeń sterujących i pomiarowych:
grupowania według ważności (najważniejsze powinny być w strefach łatwo dostępnych i najlepiej widocznych; awaryjne - łatwo dostępne, wyraźnie oddzielone i oznakowane, w obrębie kąta 20 od centralnej linii wzroku),
kolejności użycia (rozmieszczone w takiej kolejnosci w jakiej będą u- żywane, aby zachować ruch ciągły i płynny, ze strony lewej do prawej),
częstości użytkowania (najczęściej używane powinny być w strefach op-tymalnych pod względem dostępności i widoczności),
grupowania według funkcji:
ogólna sygnalizacja, informująca, jedynie, że w ogóle się coś dzieje,
wskazania jakościowe,
wskazania ilościowe.
W trakcie procesu pracy ma miejsce stałe przekazywanie informacji pomiędzy dwoma członami układu ergonomicznego. System przekazywania informacji składa się z 3 komponentów: źródła sygnału, kanału przekazującego (transmisji) oraz odbiornika. Nośnikami informacji są różne czynniki fizyczne zwane sygnałami. Mogą przekazywać informacje o stanach istniejących oraz o zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz układu ergonomicznego. Stosowane są różne podziały sygnałów ze względu na:
pochodzenie: naturalne i sztuczne,
reakcję systemu nerwowego człowieka: świadome i podświadome,
proces zapamiętywania: znamienne (oczywiste, nie trzeba się ich uczyć), symboliczne, robocze, alarmujące,
sposób pochodzenia: z instrukcji, z urządzeń sygnalizacyjnych, nie przekazywane instrumentalnie (kolor surówki, warkot silnika), jako końcowy efekt pracy (produkt),
rodzaj czynnika, który jest w stanie oddziaływać na zmysły człowieka: akustyczne, świetlne, chemiczne, cieplne, itp.,
Sposób przekazania: werbalne ( stój, idź ), poglądowe, zakodowane. Wszelkie informacje o procesie pracy napływają do pracownika poprzez urządzenia sygnalizacyjne (U.S.) emitujące charakterystyczne sygnały. Na szybkość, łatwość ich rozróżnienia, zrozumienie i interpretację treści wpływa: zarówno konstrukcja tych urządzeń, jak i pole orientacji. Może ono mieć strukturę:
przestrzenną (wielkość i miejsce pojawienia się sygnału, stosunek i kontrast luminancji, kontrast barwny),
czasową (szybkość z jaką po sobie następują sygnały, ich rozróżnialność, występowanie monotonii i monotypii),
statystyczną, czyli prawdopodobieństwa pojawiania się sygnału,
probabilistyczną (sygnały najczęściej występujące powinny znaleźć się w miejscach, gdzie wzrok kierowany jest spontanicznie i najczęściej).
Na spostrzegawczość sygnału ma wpływ:
jego jakość i intensywność (próg wrażliwości i czucia),


(…)

… i najczęściej).
Na spostrzegawczość sygnału ma wpływ:
jego jakość i intensywność (próg wrażliwości i czucia),
wielkość ,kształt (regularne, nieregularne),
położenie w polu widzenia (podstawowa cecha rozpoznawcza),
ruch sygnału,
czas pojawiania się,
czas trwania (wartość progowa, zjawisko adaptacji i zmienności),
odstępy między sygnałami zarówno w znaczeniu przestrzennym jak i czasowym,
zakłócenia na drodze…
… pewność prawidłowego zrozumienia ich treści,- nie powodowały skutków ubocznych (choroby, wypadki).
Każdy przekazywany sygnał ulega zakłóceniu w kanale transmisji, który charakteryzuje się określoną zdolnością przepustową. Entropia, czyli przepustowość jest to maksymalna ilość informacji jaką można przesłać w kanale w jednostce czasu przez określone źródło. Zależy od: zakłóceń, rodzaju przesyłanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz