Zasady rekrutacji na studia II stopnia- dziennikarstwo- Uniwersytet Wrocławski

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady rekrutacji na studia II stopnia- dziennikarstwo- Uniwersytet Wrocławski - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka to zasady rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Notatka to zasady rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim.
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się:
absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia innych kierunków zawierających w nazwie specjalności lub specjalizacji słowa „dziennikarstwo” i/lub „komunikacja społeczna (komunikowanie społeczne, komunikologia)” uczelni publicznych i niepublicznych.
Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:
sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,
zarys podstaw teoretycznych pracy,
wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji),
objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5).
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:
obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0-10 punktów),
oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1- 5 punktów - liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów),3,0 - 1 pkt.3,5 - 2 pkt.4,0 - 3 pkt.4,5 - 4 pkt.5,0 - 5 pkt.
Średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).3,0-3,49 - 1 pkt.3,5-3,99 - 2 pkt.4,0-4,49 - 3 pkt.4,5-5,0 - 5 pkt.
Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz