Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Dziennikarstwo, Uniwersytet Warszawski,Warszawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Dziennikarstwo, Uniwersytet Warszawski,Warszawa.  - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Test ten pochodzi z rekrutacji na kierunek dziennikarstwo.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarska, stacjonarne drugiego stopnia
Kierunki i specjalności
Dziennikarska specjalność
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Jednostki prowadzące
Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Instytut Dziennikarstwa
Zapisy
od 2012-06-01 do 2012-07-13 23:59:59
Limit miejsc
105
Język wykładowy
polski
Opis
Studia II stopnia mają na celu zdobycie pogłębionej wiedzy na temat rynku mediów i zasad jego funkcjonowania, w głównej jednak mierze mają rozwinąć umiejętności praktyczne związane z pracą zawodową w konkretnym środowisku medialnym.
Studia II stopnia mają także umożliwić pracę w zawodzie osobom, które ukończyły studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na innych kierunkach, a które chciałyby podjąć się w przyszłości wykonywania zawodu dziennikarza.
 Więcej informacji na stronie: http://www.id.uw.edu.pl/
Zasady kwalifikacji
Na wynik kwalifikacyjny brany pod uwagę przy ustalaniu rankingu składają się:
1) Punkty za ocenę na dyplomie studiów licencjackich z wagą 20%
Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych
ocena celująca albo bardzo dobra - 100 punktów
ocena dobra plus - 80 punktów
dobra - 70 punktów
ocena dostateczna plus - 60 punktów
ocena dostateczna - 50 punktów.
2) Punkty uzyskane z egzaminu pisemnego z wagą 60%
Punkty z testu (0-60)
Punkty do przeliczenia
60 - 55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-0
100
90
80
70
60
50
0
3) Punkty z oceny dorobku kandydata z wagą 20%
Do dorobku kandydata zaliczać się będą wszelkie udokumentowane doświadczenia zawodowe (publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, współpraca z redakcjami i firmami PR, portfolio wykonanych prac fotograficznych).
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Kandydaci z dyplomem zagranicznym i cudzoziemcy z dyplomem polskim:
Limit miejsc: 5 (łącznie dla trzech specjalności: dziennikarskiej, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa - reklamowa i wydawnicza)
Forma egzaminu:
egzamin pisemny - dla kandydatów z dyplomem zagranicznym;
kandydaci z dyplomem polskiej uczelni uczestniczą w standardowej procedurze rekrutacyjnej.
Zagadnienia egzaminacyjne:
wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza Polski (ze szczególnym uwzględnieniem znajomości polskiego rynku mediów).
Termin egzaminu: 4 września 2012r., godz.: 10:00.
Terminy egzaminów
Egzamin pisemny: 17 lipca 2012r, godz.: 10:00
Rozmowa dotycząca dorobku kandydata: 18 lipca 2012r., godz.: 10:00 (środa) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz