Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Socjologia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Socjologia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek socjologia.

Socjologia, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku i w momencie przystąpienia do egzaminu legitymują się co najmniej zaświadczeniem o złożeniu egzaminu licencjackiego.
Forma egzaminu: egzamin ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: Lista pytań zostanie opublikowana w katalogu studiów w systemie IRK i na stronie internetowej Instytutu Socjologii: http://www.is.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia-magisterskie-uzupelniajace/.
Egzamin składa się z trzech pytań. Lista rankingowa ustalana jest według ogólnej liczby punktów uzyskanej przez wszystkich kandydatów w danej turze rekrutacji.
Wynik uzyskany na egzaminie przez osobę, która wzięła udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia stacjonarne, zostanie uwzględniony w rankingach na studia niestacjonarne wieczorowe i zaoczne bez konieczności ponownego zdawania egzaminu pod warunkiem, że osoba ta zarejestrowała się w IRK jako kandydat na studia niestacjonarne.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego
Zasady kwalifikacji są takie same jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Terminy egzaminów
9 - 21 lipca 2012r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz