Zasady racjonalnego postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady racjonalnego postępowania - strona 1

Fragment notatki:

Zasady racjonalnego postępowania UŻYTECZNOŚĆ - satysfakcja, którą dana osoba uzyskuje z spożycia jakiegoś dobra lub usługi lub też z udziału w jakimś rodzaju działalności POSTĘPOWANIE RACJONALNE - jest to takie wewnętrznie spójne postępowanie, które umożliwia jednostajną maksymalizację satysfakcji. Opiera się ono o trzy założenia: 1) Jednostka ma preferencje i potrafi w pewnych granicach określić swoje chęci; 2) Jednostka zdolna jest uporządkować swe chęci w sposób wewnętrznie spójny od najbardziej pożądanych do najmniej pożądanych; 3) Jednostka będzie dokonywać wewnętrznie spójnych wyborów w celu maksymalizacji swego zadowolenia. ANALIZA KOSZTÓW - korzyści; jest to staranne rozważenie wszystkich kosztów i korzyści wiążących się z danym kierunkiem postępowania.
Z założenia o racjonalności działania wypływa szereg wniosków: - poszczególne jednostki dokonują wyboru spośród wachlarza alternatyw - przy dokonywaniu każdego wyboru każdy musi zrezygnować z jednego lub więcej wariantów alternatywnych, wszelkie racjonalne zachowanie wiąże się z kosztem, który stanowi wartość najbardziej preferowanej, a niewybranej alternatywy - dążąc do maksymalizacji dobrobytu, dana jednostka będzie podejmować działania przynoszące więcej korzyści niż kosztów. ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA - jako nakaz optymalizacji funkcji celu (produkcji); wszelkie działania wytwórcze lub usługowe powinny uwzględniać opłacalność ich realizacji. Optymalizacja może przyjąć postać maksymalizacji lub minimalizacji. MAXYMALIZACJA - polega na dążeniu do osiągnięcia największej wartości funkcji produkcji z rozporządzalnych zasobów; z dysponowanego zasobu sił i środków otrzymać jak największą ilość dóbr jakościowo produktów w jak najkrótszym czasie. MINIMALIZACJA - to osiągnięcie danej wartości funkcji celu (produkcji) przy minimalnym nakładzie; na wytworzenie danego produktu (dobra lub usługi) zużyć jak najmniej sił i środków. Funkcja produkcji Cobr-Douglasa - istnieje ścisły związek między ilością (wielkością czynników produkcji zużywanych w procesie produkcji) a wielkością wytwarzanych z nich dóbr i usług. Funkcja produkcji ujmuje zależności między nakładami i wynikami w postaci równania:
Y = f (K,L,S) Y - wielkość produkcji , K - kapitał rzeczowy , L - płaca , S - surowce
Zależność produkcji od zatrudnienia ma istotną własność przy danym kapitale rzeczowym zatrudnienie każdego pracownika przynosi coraz to mniejszy efekt produkcyjny, tj. tzw. spadająca produktywność pracy- marginalny produkt pracy (MPL) MPL = Y : L MPL- informuje, o jaką wielkość rośnie produkcja w następstwie zatrudnienia dodatkowego pracownika.
Analogicznymi właściwościami charakteryzuje się kapitał: MPK = Y: K MPK - malejący krańcowy produkt kapitału ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz