Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych-opracowanie - strona 1 Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych.
Badania niezawodnościowe - służą do pozyskiwania danych niezbędnych do pozyskania wskaźników niezawodności . Te badania można podzielić na :
- określające (informacyjne)
- kontro Określające - są prowadzone dla obiektów które nie są rozpoznane pod względem niezawodności działania (pozyskać dane uzyskać wskaźniki)
Kontrolne - są prowadzone dla obiektów które są już rozpoznane ale które powinne mieć kontrolowany poziom niezawodności działania (sprawdzać czy obiekt działa na poziomie) Mogą być prowadzone przy normalnej eksploatacji obiektu przy czym te badania są długotrwałe. Przyspieszenie daje się prowadzić w warunkach laboratoryjnych wtedy obiekt jest poddawany większym obciążeniom niż przy normalnej eksploatacji. Polegają ona na rejestrowaniu awarii. Ważne jest utworzenie odpowiedniej grupy badawczej. Dane uzyskane były miarodajne dla obiektów tego samego typu. Grupa badawcza powinna odpowiadać warunkom jednorodnej populacji.
Powinna się charakteryzować następującymi parametrami:
- zbliżone parametry pracy
- rozwiązania konstrukcyjne (analogiczne)
- zbliżony czas eksploatacji - obiekty pracujące w podobnych warunkach eksploatacyjnych
Możliwości zwiększenia niezawodności działania systemu kanalizacyjnego.
Sieci kanalizacyjne
Projektowanie sieci w układzie zamkniętym (wszystkie odcinki są połączone ze sobą za pomocą studzienek kanalizacyjnych ) co daje możliwość awaryjnego odprowadzenia ścieków inna trasa niż projektowana.
Stosowanie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zwiększających szczelność i wytrzymałość sieci kanalizacyjnych oraz ułatwiających ich eksploatację .
Oczyszczalnie ścieków Odpowiedni poziom niezawodnego działania oczyszczalni ścieków można uzyskac poprzez :
Rezerwowanie urządzeń
Zapewnienie zasilania w energie elektryczną z kilku niezależnych źródeł Przewidywanie i zapewnianie odpowiednich zapasów reagentów
Stosowanie dodatkowych połączeń pomiędzy urządzeniami ( podobnie jak na stacji uzdatniania wody)
Oprócz wymienionych zaleceń w celu zapewnienia niezawodnego działania obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych konieczne są poprawne projektowanie i wykonywanie tych obiektów a także prawidłowa ich eksploatacja obejmująca nadzór przeglądy konserwację i remonty oraz przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie intensywności awarii i skrócenie czasu trwania uszkodzeń (odpowiednia organizacja naprawy)


(…)

… ich eksploatację .
Oczyszczalnie ścieków Odpowiedni poziom niezawodnego działania oczyszczalni ścieków można uzyskac poprzez :
Rezerwowanie urządzeń
Zapewnienie zasilania w energie elektryczną z kilku niezależnych źródeł Przewidywanie i zapewnianie odpowiednich zapasów reagentów
Stosowanie dodatkowych połączeń pomiędzy urządzeniami ( podobnie jak na stacji uzdatniania wody)
Oprócz wymienionych zaleceń w celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz