Zasady prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa międzynarodowego  - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Zasady prawa międzynarodowego  mogą być definiowane jako:
a) normy o charakterze informacyjnym stanowiące uogólnienie wielu norm szczegółowych
b) konsekwencje logiczne obowiązywania norm o charakterze ogólnym
c) reguły postępowania o charakterze przewodnim odnoszące się do stosunków międzynarodowych Źródła zasad prawa międzynarodowego 
1) Karta Narodów Zjednoczonych:
a) zasada suwerennej równości
b) zasada wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z KNZ (zasada bona fides )
c) zasada obowiązku załatwiania sporów m-dowych środkami pokojowymi
d) zasada zakazu zastosowania groźby użycia siły lub użycia siły w stosunkach m-dowych
e) zasada obowiązku udzielania pomocy ONZ w akcjach podjętych przez nią zgodnie z KNZ
f) zasada nieinterwencji
2) Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego (1970r.)
a) zasada zakazu użycia siły i groźby przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości politycznej
b) zasada regulowania sporów środkami pokojowymi
c) zasada obowiązku nieingerencji w sprawy należące do wewnętrznej jurysdykcji państwa
d) zasada obowiązku współdziałania między państwami zgodnie z KNZ
e) zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów
f) zasada suwerennej równości państw
g) zasada wykonywania zobowiązań w dobrej wierze (zasada bona fides )
3) Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa w Europie (1975r.)
a) zasada suwerennej równości i poszanowania praw wynikających z suwerenności
b) zasada zakazu użycia siły lub groźby w stosunkach m-dowych
c) zasada nienaruszalności granic
d) zasada poszanowania integralności terytorialnej państw
e) zasada pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych
f) zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw
g) zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności
i) zasada równouprawnienia, samostanowienia
j) zasada współpracy między państwami
k) zasada wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z KNZ
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz