Zasady postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykład - strona 1 Zasady postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykład - strona 2 Zasady postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY POSTĘPOWANIA
Art. 76
1. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności i może bez podania powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.  
3. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.  
4. Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody ujawnione w postępowaniu przed organem orzekającym.  
Postępowanie w sprawach o naruszenie:
jest dwuinstancyjne
składa się z trzech etapów (postępowanie wyjaśniające, postępowanie przed komisją orzekającą, postępowanie odwoławcze)
Stroną postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą jest:
oskarżyciel (rzecznik dyscypliny lub Główny Rzecznik Dyscypliny)
obwiniony (osoba, wobec której oskarżyciel wystąpił z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
postępowanie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
postanowienie o zawieszeniu ← I. Postępowania wyjaśniające ------→ zaskarżenie do GRD
postępowania wyjaśniającego ↓
KOMISJA ORZEKAJĄCA

postępowanie przed komisją orzekającą orzeczenie o orzeczenie o orzeczenie o odpowiedzialności uniewinnieniu umorzeniu
za naruszenie postępowania
ODWOŁANIE
uchyla i przekazuje postępowania odwoławcze do ponownego rozpoznania przed GKO
utrzymuje w mocy uchyla i rozstrzyga uchyla i umarza
SKARGA DO WSA
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz