Zasady ogólne w kpa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogólne w kpa - strona 1

Fragment notatki:

34. Zasady ogólne w KPA (pojęcie, charakter prawny, bez wyliczania) Zasady ogólne tego postępowania Problematyka zasad ogólnych nie ma tylko zastosowania do samego postępowania ogólnego, gdyż niektóre z nich są zasadami konstytucyjnymi - np. zasada legalności lub praworządności, nieco inne mogą być gwarancje tych zasad, istota każdej zasady polega na jej gwarancji.
Stosowanie przepisów KPA w szczególności zasad ogólnych może być szersze z uwagi na to, że inne procedury jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odwołują się do KPA. W związku z tym odpowiednio te zasady mogą być stosowane w innych postępowaniach np. Uproszczonych, odpowiednio tzn. nie w pełni, bo np. W postępowaniach uproszczonych nie ma zasady trwałości decyzji ostatecznych, bo tam nie ma decyzji ostatecznych.
Dotychczas nie uchwalono zasady przepisy ogólne prawa administracyjnego, ale przyjmuje się, że oddziaływanie zasad ogólnych jest szersze i głębsze niż tylko w KPA i w postępowaniu jurysdykcyjnym ogólnym. Mianowicie często do tych zasad próbuje się sięgać przy wprowadzaniu pewnych minimalnych wymogów proceduralnych w odniesieniu do tzw. Aktów i czynności (aktów i czynności z pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Tam gdzie nie ma uregulowanej procedury, gdzie wskazuje się na to, że nie podlega dana czynność czy dany akt przepisom KPA rozciąga się stosowanie zasad ogólnych i to w różny sposób, albo wyprowadza się je z zasad konstytucyjnych albo z zasad prawa europejskiego, z zasad ogólnych, że mają zakotwiczenie w kodeksie dobrej administracji, a niekiedy mówi się wprost, że stosuje się je na zasadzie analogii (stosowanie analogii jest co do zasady niestosowane, ale niektórzy je dopuszczają jak np. Eugeniusz Smoktunowicz są zwolennikami tego, że tam gdzie chodzi o poszerzenie uprawnień to zasadę analogii można stosować, a jeśli chodzi o procedurę to przyjmuje się, że pewne rozwiązania, korzystne dla podmiotu mogą być stosowane na zasadzie analogii).\
Charakter zasad ogólnych Szczególnie istotne znaczenie, oddziałują, są pewnymi wskazówkami, są to obowiązujące normy prawne, ponieważ są zawarte w ustawie w rozdziale przepisy ogólne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz