Zasady odpowiedzialności sędziów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zasady odpowiedzialności sędziów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady odpowiedzialności sędziów: sądy i kary dyscyplinarne.
Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu. Odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana jest także za postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli na skutek tego sędzia uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. Przedawnienie następuje po upływie 3 lat, wtedy nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 3-letnim terminu przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem 5 lat od chwili czynu. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach sędziów są: 1) w I instancji - sądy apelacyjne, 2) w II instancji - SN. Właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem. Sądy dyscyplinarne orzekają w składzie 3 sędziów. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne (sąd dyscyplinarny może ją wyłączyć ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz