Zasady i wymagania dla ZS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i wymagania dla ZS - strona 1 Zasady i wymagania dla ZS - strona 2

Fragment notatki:

Zasady i wymagania dla ZS
Urządzenia zdalnego sterowania ruchem budowane są z uwzględnieniem stępujących zasad:
okręg zdalnego sterowania ruchem pociągów obejmuje obszar zawierający
małe i średnie stacje, grupy torów dużych stacji, posterunki odgałęźne; w okręgu zdalnego sterowania ruch prowadzi jeden odcinkowy dyżurny ruchu, pracujący w nastawni zdalnego sterowania (NZS) i wykorzystujący urządzenia zdalnego sterowania ruchem;
wielkość okręgu musi uwzględniać możliwości percepcyjne dyżurnego ruchu i być określona na podstawie dokładnej analizy czynności dyżurnego i czasu ich trwania; oprócz czynności nastawiania przebiegów należy uwzględnić wszystkie czynności związane z prowadzeniem ruchu (obsługa manewrów, środków łączności, przejazdów);
posterunki ruchu w części przeznaczonej dla ruchu pociągów muszą być wyposażone w elektryczne przekaźnikowe lub elektroniczne urządzenia srk;
szlaki wewnątrz okręgu zs oraz szlaki graniczne muszą być wyposażone w urządzenia kontroli niezajętości lub mieć zapewnioną kontrolę końca pociągu;
okręg zs musi mieć zapewnioną łączność, obejmującą radiołączność pocią­gową odcinkowego dyżurnego ruchu z maszynistami, radiołączność z bry­gadami drogowymi, itp. działającymi na obszarze okręgu zs; nastawnia zdalnego sterowania zlokalizowana może być w dowolnym miejscu, np. na posterunku w okręgu zdalnego sterowania, w innym okręgu sterowania, poza okręgami sterowania w Centrum Obszarowym wyposażo­nym w wiele stanowisk operatorskich;
utrzymanie układu torowego i urządzeń srk musi gwarantować spełnienie podstawowych wymagań niezawodnościowych.
W przypadku okręgu zdalnego sterowania należy uwzględnić: obserwację przejeżdżających pociągów (osygnalizowanie, kontrola zagrza­nych osi, usterki taboru, usterki ładunku itd.),
powiadamianie (wskazane zautomatyzowane) dróżników przejazdowych na obsługiwanych przejazdach kolejowo-drogowych,
przystosowanie do zdalnej kontroli przejazdów kolejowo-drogowych wypo­sażonych w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, sposób prowadzenia manewrów, sposób wydawania rozkazów szczególnych,
możliwość prowadzenia ruchu przy uszkodzonych urządzeniach zs w obiekcie zdalnie sterowanym i nastawni zdalnego sterowania, utrzymanie w czystości zewnętrznych urządzeń srk,
zainstalowanie na nastawniach pozostawionych bez obsługi urządzeń syg­nalizacji alarmowej pożarowej i włamaniowej przystosowanych do zdalne­go sterowania,
przystosowanie budynków nastawni do pozostawienia bez obsługi lub przeniesienie do nastawni miejsc pracy innych pracowników kolei działają­cych całą dobę na terenie stacji,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz