Zasada prawdy obiektywne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada prawdy obiektywne - strona 1

Fragment notatki:

Zasada prawdy obiektywnej ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ Art. 7 KPA W toku postępowania organ administracji publicznej stoją na straży praworządności. Z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli .
Polega na tym, że zasadą jest w postępowaniu administracyjnym zmierzanie do ustalenia stanu faktycznego, mało jest ograniczeń dowodowych. To nie strona decyduje o zakresie żądania, decyduje o tym prawo. Jeśli strona występuje z wnioskiem to w granicach tej sprawy organ bada wszystko (pewne ograniczenie w zakresie odwołania bo jest zakaz reformationis in peius ale co do zasady wszelkie obowiązki z ustaleniem stanu faktycznego i prawnego sprawy przechodzą na organ, w związku z tym organ działa z urzędu i na wniosek).
Gwarancje: Bardzo szerokie pojęcie dowodu i mało ograniczeń dowodowych ( art.75 KPA - wyliczenie przykładowe dowodów, ale „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem”. Oznacza to, że jeżeli pojawi się niebawem jakiś środek dowodowy czego nie można przewidzieć, to będzie to dowód, który będzie musiał być przez organ uwzględniony.
Mała liczba ograniczeń dowodowych ( np. art. 82 wyłączenia świadków - organ nie może uwzględnić zeznań ani na wniosek ani z urzędu).
Szerokie możliwości zbierania dowodów (na wniosek strony - w zasadzie wnioskowi strony nie można odmówić ale także z urzędu, gdyż organ nie może poprzestać na dowodach wnoszonych przez stronę).
Gwarancję, w razie naruszenia zasady:
Jeżeli wadliwie ustalono stan faktyczny (np. nowe okoliczności faktyczne, dowody) - podstawa wznowienia (spowoduję wzruszenie decyzji ostatecznej art.145&1 pkt.5)
Wadliwa ocena dowodów (organ źle ocenił stan faktyczny) - jeżeli zła ocena Stanu faktycznego to w gruncie rzeczy brak podstawy prawnej, nie zaistniała podstawa więc brak skutku - stwierdzenie nieważności. Jeżeli przeprowadzi się „w miarę” prawidłowo postępowanie dowodowe to nie będzie można zakwestionować decyzji, która będzie naruszała prawo ale w trybie zwykłym przez to ze w jakiś sposób źle oceniono stan faktyczny. Kontroli dokonuję także sąd administracyjny (wtedy kiedy mówimy, że sąd kontroluje legalność, że nie przeprowadza post dowodowego to nie oznacza, że go nie kontroluje! Sędzia przegląda akta i ustala stan faktyczny na podstawie akt sprawy, jeżeli stwierdza ze to co jest w aktach nie pozwala na ocenę stanu faktycznego to dopuszcza posiłkowo dowód z dokumentów, nie może dopuścić dowodu ze świadków , strony mogą się wypowiadać. Jeżeli sędzia stwierdza błędne ustalenie stanu faktycznego (art. ) -uchylenie decyzji z powodu naruszenia. Jeżeli niedostatek materiału, inna ocena sędziego - również uchylenie decyzji art. 7 37 ?? Sędzia dokonuje oceny stanu faktycznego tyle, że sam nie przeprowadza postępowania dowodowego poza tym że ma w aktach i co może uzyskać w drodze dokumentu rzeczowego 112.57 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz