Zasada koncentracji-przerwanie i odroczenie rozprawy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada koncentracji-przerwanie i odroczenie rozprawy - strona 1 Zasada koncentracji-przerwanie i odroczenie rozprawy - strona 2

Fragment notatki:

ZASADA KONCENTRACJI - PRZERWANIE I ODROCZENIE ROZPRAWY Zasada koncentracji ( ciągłości/nieprzerywalności ) ( Art. 366 p. 2 ) Wyjątek : 1. Przerwa ( Art. 401 ) Przesłanki - dla sprowadzenia dowodu - dla wypoczynku, - z innej ważnej przyczyny Organ właściwy Przewodniczący Forma Zarządzenie Maksymalny termin 35 dni Skutki przekroczenia terminu- rozprawę uważa się za odroczoną. Skutki ( Art. 402 ) a. jeśli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszczego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania ( możliwe jest przymusowe doprowadzenie/kary porządkowe ). b. po przerwie rozprawę prowadzi się: Zasada: w dalszym ciągu Wyjątek : od początku, jeśli - skład sądu uległ zmianie albo ( zasada niezmienności składu orzekającego ) - sąd uznał to za konieczne c. orzeczenia zapadające w trakcie przerwy ( Art. 403 ) Zasada : wydaje sąd w składzie rozpoznającym sprawę Wyjątek : w takim samym składzie- w wypadku niemożności jego utworzenia. 2. Odroczenie ( Art. 404 ) a. z mocy prawa ( gdy przekroczony zostanie termin przerwy w rozprawie ( wyznaczony, a nie tylko maksymalny ! ) b. na mocy decyzji sądu Przesłanki - zarządzenie przerwy byłoby nie wystarczające ( wyjątkowy charakter odroczenia ) Organ właściwy Sąd Forma Postanowienie Maksymalny termin Bez ograniczeń Skutki a. po odroczeniu rozprawę prowadzi się w nowym terminie: Zasada : od początku Wyjątek : w dalszym ciągu, jeśli - skład sądu nie uległ zmianie i ( zasada niezmienności składu orzekającego ) - sąd uznał to za konieczne 3. Odroczenie wydania wyroku ( zob. niż. ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz