Zasada koncentracji materiału - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada koncentracji materiału - omówienie - strona 1 Zasada koncentracji materiału - omówienie - strona 2 Zasada koncentracji materiału - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KONCENTRACJI MATERIAŁU Każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego. To prawo zostało jednoznacznie określone w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw Człowieka i Wolności. To prawo obejmuje swoim zakresem pojęciowym prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie(art. 6 Konwencji). Poza tym w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP ustawodawca mówi w sposób jednoznaczny, że każdy z nas ma prawo do rozpoznania sprawy przez sąd w rozsądnym czasie.
Konkretyzację procesową na gruncie przepisów kpc przynosi art. 6 kpc, jak i wiele innych szczegółowych przepisów. W świetle art. 6 kpc - a więc przepisu ogólnego, odnoszącego się do wszystkich rodzajów postępowań uregulowanych w kpc - sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania oraz dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe, bez szkody dla wyjaśnienia sprawy . CEL więc jest o przepis mający na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowania cywilnego. szybkiemu rozpoznawaniu, a więc przeciwdziałaniu przewlekłemu postępowaniu, służy zasada koncentracji materiału procesowego. A więc zarówno faktów jak i dowodów w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. Zasada koncentracji materiału dowodowego może być oparta na dwóch systemach (dwa sposoby realizacji tej zasady):
systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego systemie prekluzji dowodowej Zasada ta służy realizacji postulatu szybkości postępowania, realizacji postulatu sprawności w związku z urzeczywistnieniem prawa do sprawiedliwego procesu z innego prawa proklamowanego z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przy czym prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego z art. 6 tej Konwencji, oprócz prawa strony do rozpoznania sprawy przez sąd w rozsądnym terminie obejmuje również prawo do sądu jako organu bezstronnego, niezawisłego. Po trzecie prawo do jawnego rozpoznania sprawy ,więc do rozpoznania w postępowaniu jawnym od tej zasady mogą wchodzić w grę i uzasadnione są szczególnymi okolicznościami, potrzebą ochrony niektórych wartości, a po czwarte to centralizacja także innych gwarancji procesowych zwłaszcza zasady powiedzielibyśmy z punktu widzenia procesowego równości stron, natomiast na gruncie art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mówi się o zasadzie równości pro.
Interesuje nas prawo rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. To prawo z punktu widzenia sprawiedliwego i jawnego procesu cywilnego zostało wyrażnie proklamowane w art.45u. 1 Konstytucji, przy czym obejmuje ono prawo do rozpoznania sprawy bezwzględnej zwłoki. Jest pewna różnica terminologiczna a więc w rozsądnym terminie ,a art. 45 u 1 Konstytucji gdzie mowa jest o rozpoznaniu sprawy bezwzględnej zwłoki. Na przewlekłość postępowania przysługuje stronom ,uczestnikom postępowania skarga, natomiast sposobem przyspieszenia w nowoczesnym procesie zwłaszcza cywilnym tego postępowania powiedzieliśmy sobie jest zasada koncentracji materiału procesowego i w ramach tej zasady wyróżniliśmy dwa takie systemy, a więc może być ta zasada oparta na systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego i powiedzieliśmy sobie prekluzji dowodowej zwaną też zasadą ewentualności


(…)

… przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego lub prokuratorie Skarbu Pastwa może być na mocy &3 zobowiązana do złożenia w wyznaczonym terminie takiego pisma przygotowawczego w procesie cywilnym, w którym strona jest obowiązana do powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów oraz dowodów pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Jest to niewątpliwie rozwiązanie związane z przyjęciem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz